Spring til indhold

Reduceret pris- og lønfremskrivning af takster

Dato: 18.09.2020
Navn: Henrik Dahl
Institution/forening:

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

En mindre fremskrivning af taksterne med 0,4% kan ikke omsættes til effektivisering på de takstfinansierede institutioner.

MED udvalget gør opmærksom på, at det ALDRIG kan være et effektiviserings-forslag, men et forslag, der kun kan udmøntes i besparelser.

Sagt på en anden måde: Tilbuddene får mindre budgetter at ansætte medarbejdere for, men behovet for medarbejdere vil være uændret. Det kan derfor kun omsættes til reelle besparelser på specialområdet. Begrundelsen for forslaget med den mindre fremskrivning og dermed lavere takster er, at myndighed får færre penge at købe for. Derfor skal prisen falde. MED udvalget synes ikke dét argument giver nogen mening.Feedback

Sidst opdateret

18.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen