Spring til indhold

TUBA - hjælp til unge fra hjem med misbrug

Dato: 17.09.2020
Navn: Henrik Appel
Institution/forening:

Socialudvalget

Kære Socialudvalg i Holbæk Kommune Denne henvendelse er en opfølgning på vores breve af 17. april og 23. juni 2020, hvor vi udtrykte vores bekymring over, at Holbæk har valgt at opsige aftalen med TUBA om hjælp til de 25-35 årige for i stedet at etablere et kommunalt tilbud.

Denne bekymring er ikke blevet mindre i den mellemliggende periode. Vi har overordnet tre bekymringer:

1. Unges modvilje mod at søge hjælp i et kommunalt regi Mange unge, der kommer i TUBA, giver udtryk for, at det er vigtigt for dem, at TUBA ikke er en del af det kommunale system, men et anonymt tilbud uafhængigt af den kommunale alkoholrådgivning. I Rusmiddelcentret risikerer de at blive konfronteret med mennesker i misbrugsbehandling, hvilket kan give traumatiske minder om barndommens ubehagelige oplevelser.

2. Afspecialisering og dokumentation af effekt TUBA har igennem 23 år tilbudt terapi og rådgivning til unge fra familier med misbrug. I 2019 var mere end 3.200 unge i terapeutiske behandlingsforløb i TUBA. TUBA er således et højt specialiseret tilbud, hvor medarbejderne er psykologer og psykoterapeuter med særlig viden og erfaring i at behandle netop denne målgruppe. Samtidig ved vi, at TUBAs tilbud har høj målbar effekt i forhold de unges trivsel og robusthed – både i Holbæk Kommune og på landsplan – da vi systematisk måler og dokumenterer effekten af vores faglige indsatser. Hvordan sikres det, at det kommunale tilbud har samme høje kvalitet og specialisering? Hvordan vil det kommunale tilbud dokumentere og måle effekten? Og hvordan vil kommunen hjælpe de unge, der ikke vil profitere af gruppesamtaler, men har brug for et individuelt forløb? Endelig undrer det os, at det kommunale tilbud har bedt TUBA om at viderehenvise de unge, der ønsker at gå i TUBA, idet det nye tilbud tilsyneladende ikke har haft held til at rekruttere til deres gruppetilbud. Hvordan vil man arbejde med at rekruttere unge i fremtiden, og har man overvejet, at en del unge specifikt henvender sig til TUBA, fordi vi er et specialiseret tilbud, der netop ikke ligger i kommunalt regi?

3. Økonomi Holbæk Kommune sparer 75.000,- på at opsige aftalen med TUBA. Betyder det, at det nye tilbud i kommunen skal etableres og fungere uden at få tilført midler overhovedet? Der er desuden væsentlige indikationer på, at kommunens omkostninger ved TUBAs tilbud er en investering, der økonomisk tjener sig hjem ved en reduktion af potentielle fremtidige udgifter. En undersøgelse lavet af konsulentfirmaet Ernst & Young viser, at det er sandsynligt, at behandling i TUBA kan føre til lavere udgifter til fx kontanthjælp, førtidspension eller uddannelseshjælp for TUBAs målgruppe, hvoraf 20 pct. er ved opstart i forløb er uden fuldtidsbeskæftigelse. Kan kommunen ikke fremvise de samme effekter af deres tilbud, står både de unge og økonomien til at tabe.

Vi håber på, at Socialudvalget vil svare på ovenstående spørgsmål, og at de vil indgå i overvejelserne i forbindelse med budgetprocessen. Som tidligere tilbudt mødes vi gerne med Socialudvalget til en dialog om værdi og effekt af netop TUBAs tilbud til målgruppen af sårbare unge i kommunen.

De bedste hilsner, Landsleder Henrik Appel og regionsleder Marc Krabbe-SørensenFeedback

Sidst opdateret

17.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen