Spring til indhold

Førstebehandling af budget 2022

Den 27. august førstebehandlede Økonomiudvalget budgettet for 2022-2025. De bilag, som indgik ved førstebehandlingen, er i høring fra 30. august til 16. september 2021 klokken 12.00.

I høringsperioden fra 30. august til 16. september har borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende.

Her er et link til høringen af Budget 2022.

Her er et link til dagsordenen, hvor der også er en beskrivelse af sagen i punkt 264 fra 27-08-2021.

Totaloversigten 

Totaloversigten giver et samlet overblik over kommunens forventede økonomiske situation fra budget 2022 til 2025.

Her er totaloversigten

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkningerne indgår i førstebehandlingen. De består på nuværende tidspunkt kun af bemærkninger vedrørende driftsudgifterne på de enkelte udvalg.

Bemærkningerne beskriver forudsætningerne for budgetforslaget, og hvilke aktiviteter de enkelte udvalg har ansvar for:

Investeringer

Investeringsoversigten viser de anlægsinvesteringer, der planlægges iværksat i perioden 2022 til 2025.

Her er investeringsoversigten:

Overblik over løsninger

I foråret er der indarbejdet løsninger i budgetforslaget. Disse er indarbejdet for overholde rammeudmeldingen for de enkelte udvalg, som kommunalbestyrelsen vedtog den 20. januar 2021.

Der er indarbejdet løsninger på to udvalg.

Løsningerne er beskrevet på løsningsskemaer for hver udvalg:

Takster

Sammen med førstebehandlingen fremlægges taksterne for 2022.

Se forslag til takster for blandt andet børneområdet, affald, Orøfærge. kultur og fritid

Andre materialer

Nøgletal

Se den seneste K4 total rapport, udarbejdet i 2021.

 

 Feedback

Sidst opdateret

14.10.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers