Spring til indhold

Høringssvar

Her på siden kan du se de høringssvar, Holbæk Kommune har modtaget i forbindelse med høringen på Budget 2022..

Høringssvar fra CSU Holbæk MED-udvalget

Høringssvar fra Handicaprådet

AHLI Økonomi og Administration

Høringssvar til Budget - skole og børneinstitutioner fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Høringssvar til Budget - anlægsbudget, cykelstier fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Høringssvar til Budget - cykelstier fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

MED-udvalget for pleje og omsorg

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds

Høring budget 2022 - Forældrebestyrelsen Vipperød/Ågerup skole

Høringssvar Absalonskolen

Bestyrelsen for Holbæk By Dagtilbud, kommentarer til Budget 2022

Høringssvar Budget 2022 - AHLI - Fagsekretariatet

Høringssvar Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

Høringssvar fra Ældrerådet, Holbæk kommune

Høringssvar budget 2022 - 2025 - BUPL Midtsjælland

MED-Organisationsservice

Høringssvar fra Medarbejdersiden i Hovedudvalget

Fra Ældre Sagen Holbæk kommune

MED udvalg Børn, Unge og Familier

Høringssvar fra Skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget til Kultur- og Fritidsområdet

Høringssvar: Fokus på udvikling af sproglige kompetencer samt fokus på at forebygge negativ social kontrol

Høringssvar Skolebestyrelse og MED-udvalg på Kildebjergskolen

Høringssvar budget 2022 fra Udsatterådet

Høringssvar fra MED-udvalget på det specialiserede voksenområde- Social Indsats og Udvikling på Budget 2022-25

Høringssvar fra staben i Social Indsats og Udvikling

AHLI Sundhed og forebyggelse høring budget 2022-2025

Tuse og Udby Skole

Høringssvar fra AUBO vedr. budget 2022

Høringssvaret knytter sig til ”Tilbageværende løsninger – Voksenspecialområdet”. Nr: AHLI SU 3a-L: Procentreduktion på 1 % point på alle takstinstitutioner

FOA Vestsjælland - Område Holbæks høringssvar til Budget 2022

Høringssvar fra HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter

Høringssvar Nr. Jernløse, Undløse, Knabstrup SB

Høringssvar budget 2022 - Dagtilbud Katrinedal MED udvalg og bestyrelse

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Tølløse skoleFeedback

Sidst opdateret

13.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers