Spring til indhold

AHLI Økonomi og Administration

- Tvær 2-E Sygefravær: Det giver ikke mening at sidestille alle ansatte og afdelinger, når det kommer til sygefravær. Med dette menes at har en afdeling i forvejen f.eks. 0 % i sygefravær, kan man ikke spare ved at fastholde det.
- Det er i øvrigt vanskeligt at finde besparelser på de administrative afdelinger, da lønomkostningen til fast personale er konstant, og da der som oftest kun i meget begrænset omfang- eller slet ikke
- ansættes vikarer til at løfte opgaven under sygefraværet, vil der ikke være nogen besparelse at finde, tværtimod, så vil det som oftest være sådan, at hvis en medarbejder er fraværende grundet sygdom, så ligger opgaven som oftest der stadig og venter, når man bliver raskmeldt igen.

TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder:
- Hvis de virtuelle møder afholdes på arbejdspladsen, kan der være udfordringer med at finde ledige lokaler. Kan der ikke findes et ledig lokale, kan mødet virke forstyrrende for de nærmeste kollegaer.
- Besparelsen kan være svær at indhente på sparet tid. Men der kan ligge en besparelse i færre udgifter til befordring. Herunder; kørepenge og færre kommunebiler.

AHLI 7 – L robotstøvsugere i hjemmeplejen og på plejecentrene:
- Borgeren har udgift i indkøb af støvsuger
- Borgeren kan have udfordringer med at betjene støvsugeren
- Hvis borger ikke selv kan tømme beholderen er der behov for hjælp til dette.
- Kan ikke støvsuge større ting op som borger har tabt, f.eks. æbleskrog, papir, madrester
- Støvsuger tager de daglige lette renholdelsesopgaver som støv, hår og krummer.
- Robotstøvsuger skal kunne indstilles til kun at støvsuge på et bestemt tidspunkt eller en bestemt måde/mønster så borger er tryg og ikke vil kunne falde over den.Feedback

Sidst opdateret

13.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers