Spring til indhold

Høringssvar Budget 2022 - AHLI - Fagsekretariatet

Høringssvar fra Fagsekretariatet Aktiv hele livet vedrørende Budget 2022+

Indledningsvist vil vi gøre opmærksom på at høringsmaterialet er præget af et indforstået sprogbrug og at opsætningen virker uoverskuelig. Det gør desværre materialet svært forståeligt og det er svært at gennemskue helheden i materialet. Når det er sagt, vil vi gerne kvittere for, at budgettet indeholder elementer, der understøtter anbefalingerne i ældreanalysen.

Det er positivt, at ældreområdet tilføres 5 mio. kr., men samtidig er det vigtigt at afstemme forventninger til, hvor store effekter 5 mio. kr. kan give i så stort et område som Aktiv hele livet. Ældreanalysen peger på en række behov for forbedringer, og samtidig på at vi er driftseffektive og har færre sundhedsfaglige end sammenlignelige kommuner. Vi kan derfor have en bekymring for, om der er ressourcer nok i forhold til den måde, vi gerne vil arbejde med kvalitet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Vi hæfter os ved, at ældre- og sundhedsområdet bidrager til ca. halvdelen af alle effektiviseringer. Samtidig er der et stort efterslæb som følge af covid-19 og sygeplejestrejke. Vi kan derfor have en bekymring i forhold til, om der er den nødvendige implementeringskraft i organisationen.

Økonomiudvalget

Vi finder det positivt, at man ønsker at fastholde de positive erfaringer, der er opnået med virtuelle i forbindelse med Covid-19. Hvis vi skal lykkes med det kræver det et fokus på indretning af mødelokaler, herunder lette arbejdsgange i forhold til teknik, tilkobling m.v., så der ikke bruges unødig tid til opsætning/opstart af virtuelle møder.
I forhold til sygefraværet vil vi opfordre til en opmærksomhed på, at der kommer centrale initiativer og understøttelse.Feedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers