Spring til indhold

Høringssvar: Fokus på udvikling af sproglige kompetencer samt fokus på at forebygge negativ social kontrol

Fokus på udvikling af sproglige kompetencer samt fokus på at forebygge negativ social kontrol.

Integrationsrådet ønsker med dette korte høringssvar at rette en generel opmærksomhed på, at Holbæk Kommune fokuserer på at prioritere midler til at udvikle de sproglige kompetencer for målgrupper i integrationsindsatsen. Det gælder både for de mindste i daginstitutioner, børnehaver, på skoleområdet såvel i folkeskolen som på ungdomsuddannelser og senere i voksenlivet på arbejdsmarkedet.
Baggrunden for at have opmærksomhed på dansksproglige kompetencer er solid viden om , at gode sprogkundskaber i dansk er en vigtig forudsætning for at integrere sig i det danske samfund og blive en aktiv del af fællesskabet. Integrationsrådet har særligt været optaget af beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere.
Integrationsrådet har været i dialog med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og gjort udvalget opmærksom på, at vi qua vores netværk erfarer, at der er borgere, som efter endt danskuddannelse, fortsat ikke har tilstrækkelige sproglige kompetencer til at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at kommunen sikrer et nødvendigt sprogtilbud til denne gruppe, eventuelt som led i den netop vedtagende 37 timers aktivering af målgruppen. Det er vigtigt, at der ikke kun tænkes, at dansk læres på arbejdspladsen. Dansk læres i stor grad på sprogcentrene.

Integrationsrådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at der afsættes midler til at arbejde med forebyggelse af negativ social kontrol. Det er et område, som er i stigende fokus, og Holbæk Kommune har ikke så vidt integrationsrådet er bekendt en målrettet indsats på dette område.

Jean Petersen Formand for Integrationsrådet i Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers