Spring til indhold

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget til Kultur- og Fritidsområdet

Høringssvar til budget 2021 på Kultur og Fritidsområdet.

Folkeoplysningsudvalget vil gerne udtrykke bekymring over den foreslåede størrelse på medlemstilskuddet for unge under 25 år. Vi har undersøgt forholdene omkring dette medlemstilskud, og vi kan konstatere, at der har være uforandret i de sidste 10 år pr. medlem. I den samme periode er nettoprisindekset sammenholdt august 2011 til august 2021 steget fra 96.1 til 105.5. Det betyder at klubberne reelt har mindre købekraft for deres medlemstilskud nu end for 10 år siden.

Folkeoplysningsudvalget har haft Syddansk Universitet til at undersøge udviklingen for medlemmer mellem 13-19 år, og vi kan konstatere at der er en tilbagegang. Der findes ikke helt nye tal, men udviklingen under corona har bestemt ikke givet flere medlemmer, derimod hører vi at medlemstallet er faldet i perioden med nedlukninger.
Vi mener derfor, at der er behov for at sætte medlemstilskuddet op, så klubberne både kan genvinde deres tabte købekraft, men også have ekstra penge til at lave aktiviteter, som igen kan trække de unge ind i foreninger og klubber.

Vedr. faciliteter i Holbæk Kommune, så har mange klubber allerede nu svært ved at få nødvendig plads til træning i haller mm. Det bliver endnu værre når Stadionhallen efter planen skal tilbagegives i 2022. Der mangler i høj grad haller/halplads i Holbæk Kommune. Ingen hal bør gives tilbage/opgives før der står en ny erstatning klar til at overtage de aktiviteter, som ellers bliver tabt på gulvet.
Vi må konstatere, at åbningen af Sportsbyen langt fra har løst problemet med manglende faciliteter. Andre foreninger, end sportsklubberne mangler man at tænke ind i fremtidens faciliteter. Den synergi, som man kunne opnå ved at samle dem i en eller flere bygninger, tabes ved at de er spredt ud på de nuværende gamle faciliteter, som f.eks. Stadionhallen mangler vedligeholdelse og lys, så børn og unge ikke selv kan tage til og fra deres aktiviteter.
Vi kan konstatere, at der er så stor mangel på faciliteter, at det i budgettet foreslåede beløb langt fra vil række til blot de mest nødvendige faciliterer.

Holbæk Kommune indgik i 2019 en aftale med DGI på vegne af Folkeoplysningsudvalget, hvor det er aftalt, at der skal arbejdes på at øge antallet af aktive både i og udenfor foreningerne. Hvis ikke der kommer mere gang i udviklingen af faciliteter, så bliver det en tom aftale, hvor Holbæk Kommune ikke kan leve op til deres del.

Som afslutning på dette høringssvar vil vi rette opmærksomheden på at Kultur og Fritidsområdet kunne trænge til et løft, herunder tilskud til egne lokaler. Det vil stille foreninger med kommunale og egne lokaler lige.

På Folkeoplysningsudvalgets vegne Margrethe Bjerre FormandFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers