Spring til indhold

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet ser med lettelse på, at der ikke er yderligere besparelsen end de allerede vedtagne effektiviseringer på området for voksne på socialområdet.

Det er positivt at se, at der også er tænkt i tilførsel af midler. Vi havde alle håbet, at området havde fået tilført en længe ventet tilførsel af midler i forbindelse med aftale mellem regering og KL. Det skete så ikke. Når vi havde set frem til denne forøgelse, skal det ses i lyset af de meget store efterslæb besparelserne gennem snart mange år har foranlediget. Faglige kompetencer smuldrer, familier er ladt i stikken, mennesker har mistet rettigheder. At få rettet op på disse alvorlige problemer koster først og fremmest politisk forståelse, men naturligvis også økonomiske ressourcer. På skoleområdet kan vi ikke gennemskue de budgetnedgange vi kan læse i forhold til specialundervisningen. Men vi ved, at der er meget at indhente i forhold til fagligheden i den inkluderende undervisning. Det gør sig f.eks. gældende på autismeområdet og ordblinde området, hvor der er al for lang tid inden skolerne sætter ind med de rette undervisningstilbud.

Det er Handicaprådets håb, at Holbæk kommunes politikere vil vise, at det kan lade sig gøre med målrettede strateriger at rette op på både børne – og voksenområdet. Også selvom de økonomiske ressourcer er begrænsede.

På vegne af Handicaprådet Sytter Kristensen Formand for HandicaprådetFeedback

Sidst opdateret

13.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers