Spring til indhold

Høringssvar fra Medarbejdersiden i Hovedudvalget

Høringssvar fra medarbejdersiden i Hovedudvalget

Holbæk kommune har en bedre økonomi i forhold til for bare få år siden, men vi har dog stadig en række opmærksomhedspunkter til det fremlagte budgetforslag.
På trods af at økonomien er bedre, er det fortsat oplevelsen, at der rigtig mange steder ikke er sammenhæng mellem opgaver og resurser, da Holbæk kommune gennem årene både har lavet store besparelser og effektiviseret driften.
Det vil være et fortsat fokuspunkt både for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at arbejde med trivsel/arbejdsmiljø således, at der opleves sammenhæng mellem opgaver og resurser. Flere udvalg tilføres flere penge i 2022, forventningen er dog ikke, at det store pres på medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene løses ved den nuværende tilførsel, dels pga. beløbets størrelse dels pga. de store rekrutteringsudfordringer der er på området. Der er behov for større indsatser, hvis de store udfordringer der for arbejdsmiljøet skal løses.

Socialområdet tilføres også penge. Her kan der også være en bekymring for, at budgettet ikke svarer til det reelle behov. Af BDO-rapporten fremgår der 14 anbefalinger, som området skal arbejde med for at skabe sammenhæng på området. Det er et ret omfattende arbejde, som skal sættes i gang, og det er vigtigt, at der gives tid til at kunne lykkes med opgaven.

Rekrutteringsudfordringen går igen på flere områder, hvor det er svært at opretholde et rimeligt niveau af uddannede medarbejdere. Det gør sig særligt gældende mht. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, socialpædagoger, pædagogiske assistenter, pædagoger og lærere. Så her står vi med en udfordring.

Kompetenceudvikling er fortsat vigtig for at kunne løse kerneopgaven med høj kvalitet og faglighed. Derfor er niveauet for de afsatte midler vigtigt at fastholde.

Effektiviseringer har vi drøftet i foråret, og en enkelt mere er siden kommet på i forhold til eksterne møder. Effektiviseringerne udmøntes før vi ved om vi reelt kan opnå effektiviseringen, fx mht. sygefraværet. Her kunne et højere fremmøde bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Der er allerede trukket af på nogle effektiviseringer. Vi har en klar forventning om, at der sker omplaceringer til andre job, såfremt der på nogen områder må ske afskedigelser på baggrund af budget 2022.Feedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers