Spring til indhold

Høringssvar fra Skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole

Høringssvar til Budget 2021-2025

Frist for høringssvar

Først vil vi bemærke at der er en kort frist for at afgive høringssvar. Der er mange ting i gang på vores skoler, først og fremmest en ny skolestruktur og det nationale frihedsforsøg, Børnenes Skole, og affødt heraf mange nye lokale tiltag og strukturer. Derfor rammer den korte frist kombinationen af en ny skolebestyrelse der først lige er ved at finde fælles fodslag, og de enkelte medlemmers travlhed i forbindelse med lokale tiltag. Vi ved godt at det er en særlig situation i år, men håber at i vil tænke over lignende situationer de kommende år.

Fastholdelse af budgetramme

Vi er positive over at budgetrammen for folkeskolen holdes på nuværende niveau på trods af et umiddelbart fald i elevtal. Vi mener dog at denne beslutning er vigtig for at holde kvaliteten oppe både for nuværende elever, samt for at være bedst muligt klar til tage imod det stigende børnetal vi ser i de yngste generationer.

Cykelstier

Vi er glade for at der er prioriteret budget til en ny cykelsti fra Smidstrup til Stestrup i 2025. Det er en vigtig beslutning da Hvalsøvejen ikke er egnet som cykelvej for skolebørn. Dog vil vi påpege at behovet strækker sig ud over det budgetterede til også at dække strækningen mellem Stestrup og St. Merløse, da begge skoler har elever i dette område. Især strækningen mellem Stestrup og Bårup bør prioriteres højt da Bårup tilhører Stestrup skoledistrikt og der ikke p.t. er en busrute til at dække trafikken denne vej om morgenen. En fremtidig drøm er selvfølgelig at få forbundet vores tre afdelinger med cykelstier, for at underbygge en sammenhængskraft i vores skole. Det kunne give flere muligheder for undervisning på tværs til gavn for både det faglige og sociale, ligesom det vil bidrage til en aktiv skoledag.

Ombygning af børnehuset i Stestrup

Vi kan konstatere at den planlagte ombygning af børnehuset i Stestrup ikke er at finde i dette budget, og håber ikke det skyldes at planerne helt droppes, men at arbejdet fortsættes. Hvis det derimod ikke er tilfældet må vi med ærgrelse sige at vi ikke synes det viser tilstrækkelig opbakning til de små lokalsamfund med børnehuse og skoler som en central del i mange familiers hverdag.

Brorfelde

Det er dejligt at se en støtte til Brorfelde, som vores elever benytter som udflugtsmål og til undervisning.

Skolebestyrelsen, Ugerløse, St. Merløse og StestrupFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers