Spring til indhold

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Tølløse skole

Vi vil gerne gøre opmærksom på den, i nuværende situation, alt for korte høringsperiode. Der er ikke taget tilstrækkelig højde for, at skolerne netop er startet op på ny struktur, med ny ledelse, ny bestyrelse samt stort projekt omkring børnenes skole. Vi har endnu ikke fundet fodfæstet, og føler os ikke klædt ordentligt på til, at give et grundigt høringssvar.

Endnu engang vil vi rose jer for, at i har lyttet til os, omkring tildelingsmodellen, som gør det lidt mere bæredygtigt, at drive skole. Vi er godt tilfredse med, at der nu bruges lidt flere penge pr. elev, end ved den gamle tildelingsmodel. Dog kunne vi ønske, at de 6 mio kroner der forsvinder frem mod 2025, grundet faldende børnetal, bliver på skoleområdet. På denne måde vil man kunne øge trivslen, for efterslæbet på lærenes efterudannelse rettede op og være klar til det stigende børnetal der forventes længere ude i fremtiden, qua. tallene for 0-5 års området.

Med venlig hilsen skolebestyrelsen på Tølløse skole.Feedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers