Spring til indhold

Høringssvar Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

Høringssvar kommunens budget 2021 – Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

Vi vil gerne anerkende kommunalbestyrelsen for at holde hånden under SFO’erne i efter-Corona-tiden. Vi kunne ellers frygte for SFO’ernes fremtid, og at det tilbud vi vil kunne give, ikke vil være af en tilfredsstillende kvalitet. Ved at holde hånden under SFO’erne, sikrer vi en stabilitet som vores børn profiterer af.

Vi undrer os over, at renoveringen og moderniseringen af Bjergmarkskolen ikke er prioriteret højere. Kommunalbestyrelsen har i 2020 afsat 500.000 kr. til afdækning af behov på Bjergmarkskolen. Dette materiale beskriver godt behovet på Bjergmarkskolen. Vi vil gerne have, at Bjergmarkskolen er ”et aktivt valg”. Det kræver, at skolen fremstår vedligeholdt og afspejler den moderne skole som Bjergmarkskolen er, med høj faglighed og kvalitet. Bjergmarkskolen er en skole med høj faglighed, gode resultater i trivselsmålinger og afgangsprøver. Det kræver en bygningsmæssig understøttelse, hvis skolen fortsat skal tiltrække den brede elevsammensætning, som er en af skolens styrker.

Skolebestyrelsen støtter altid når der afsættes penge til folkeskolen, men kan ikke i befolkningsprognosen se, at der er behov for en ny skole i Holbæk Øst. Vi ser, at det forventede elevtal i 2031 kan rummes på nuværende skole, forudsat en renovering, modernisering og udbygning af faglokaler på nuværende skole. Skolebestyrelsen frygter, at bygningen af en ny skole udfordrer skolens sociale bæredygtighed. Vi frygter at Bjergmarkskolen derfor ikke bliver ”et aktivt valg", da de familier med flest ressourcer vil vælge Bjergmarkskolen fra.

Uanset om KB vælger at afsætte penge til en ny skole, er der fortsat et presserende behov for renovering og modernisering af Bjergmarkskolen. Vi mener ikke, at udspillet om renovering af Bjergmarkskolen er ambitiøst nok, i forhold til det behov som kommunalbestyrelsens bestilte rapport beskriver. Vi ønsker, at Bjergmarkskolen er det aktive valg. Det kræver at rammerne understøtter indholdet. De børn der går på Bjergmarkskolen fortjener mere end en nedslidt skole.Feedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers