Spring til indhold

Høringssvar til Budget - cykelstier fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Dette høringssvar er ikke sendt forkert - det oprindelige er sendt til Klima og Miljø; men vores pointe med at sende til Kultur og Klimaudvalget er at fremhæve, at cykelstier ikke bare skal ses som et transportmiddel. De er meget mere. Her et uddrag af det oprindelige høringssvar:

"Det fremgår af budgettet, som er sendt i høring, at det er indgået forlig om anlægsbudgettet frem til 2025, og at der alene er afsat 12 mio. kr. til ”en asfalteret cykelsti fra Undløse til Nr. Jernløse. Igangsættelse afventer tilbagemelding fra statens cykelstipulje, men forventes opstartet i 2022. Aftaleparterne er også enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2025 til en asfalteret cykelsti mellem Smidstrup og Stestrup.”

Det er rigtig dejlig at se, at disse to strækninger nu endelig får deres behov for en cykelsti dækket. Men det er så også de eneste strækninger, der er på budgettet (frem til 2025!), og det undrer os i en tid, hvor der – også fra Holbæk Kommunes side – sættes focus på grøn opstilling, motion og sammenhængskraft. Fra statens side er der focus på området bl.a. med tilskud – dvs. at Holbæk Kommune får meget for pengene, hvis vi selv investerer i cykelstier hvis/når vi kan få del i disse tilskudsmidler.

Vi vil gerne fremhæve nogle argumenter:

- Cykling er en enkelt og billig transportform, som med elcyklen gør den til et realistisk alternativ til (el)bil nr. 2 for mange familier. Det gavner også CO2-regnskabet.

- Cykling er en enkel og billig måde at sikre motion på – både for børn og voksne. Danske børn har europæisk bundrekord i fysiske aktivitet, og for voksne er der vist også et forbedringspotentiale, bl.a. er antallet af diabetespatienter markant stigende.

I oplægget til anlægsbudgettet anføres:

”Et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv i hele kommunen. Indbyggertallet stiger i kommunen og mange bliver tiltrukket af det blomstrende kulturliv. Vi skal derfor blive ved med at skabe attraktive rammer på kultur- og fritidsområdet til gavn for alle aldre. ” – og det kan vi kun være enige i; men hvorfor ikke tænke cykelstier ind i denne ”pulje”. Et velfungerende cykelsti-netværk er ikke bare til gavn for skolebørn, som det ofte anføres. Det er for snævert. Det er efterhånden også en del af mange menneskers fritidsliv (bl.a. flere cykelklubber) og en fleksibel form for motion, når hverdagen har mange gøremål. Ikke alle har lyst og mulighed for at deltage i det mere organiserede idrætsliv, og disse mennesker skal også tilgodeses. Og anlæg og drift af disse traditionelle idrætsanlæg er ofte meget omkostningstunge.

Endelig:

- Cykling er en rigtig god måde at komme ud i den natur, som Holbæk Kommune også prioriterer." ...... Vi anbefaler i den forbindelse at sætte flere cykelstier på anlægsbudgettet. Og meget gerne til strækningen Stigs Bjergby – Svinninge. Dette bakkes op af bl.a - Mørkøvhallen: ”Mørkøv Hallen bakker op om en forlængelse af cykelstien fra Stigs Bjergby til Svinninge. Selvfølgelig er vi som idrætsudøvere og foreningsmennesker interesseret i en forlængelse af den allerede vedtagne cykelsti omkring Mørkøv. Fysisk udfoldelse er en af grundstenene i et velfærdssamfund. Motion som skal dyrkes på tværs. På tværs af byer og på tværs af generationer. En cykelsti fra Stigs Bjergby til Svinninge vil set med vores øjne kunne åbne op for et større samarbejde i mellem Mørkøv og Svinninge. Ligeledes ser vi forlængelsen som et stort aktiv for turismen i området. Jo flere cykelstier og jo bedre de er forbundet, jo større vil cykelturismen blive i kommunen.”

- ”Motion for livet” i Svinninge ”Det vil være meget kærkommen, at få en cykelsti fra Gudmandstrup til Marke og fra Marke til Stigs Bjergby. Endvidere er det et meget stort ønske, at der kommer en cykelsti fra Svinninge til Hørve. ….. Når vi cykler rundt i lokalområdet ca. 15 – 25 km. har vi brug for at komme ud på de overnævnte veje, for at variere turene - og de er ikke rare at cykle på, så det vil være virkelig skønt for os og for alle andre der bevæger sig på cykel med disse planer.”

- ”Destination Sjælland” ”Destination Sjælland synes det ville være en god ide med en forlængelse af cykelstien, således at der skabes en tryg vej mellem Stigs Bjergby og Svinninge. Det begrunder vi med, at vi ved at sikkerhed og simpel vejfinding er utrolig vigtig for både danske og internationale cykelturister. Samtidig med ser vi større og større efterspørgsel på at kunne bevæge sig rundt i destinationen, og her ville forbedrede muligheder på strækningen fra syd til nord være velkomne. Endelig forventer vi også, at nye oplevelsessteder som f.eks. To Øl City vil skabe øget trafik og en større turisme – og mange af disse nye gæster vil efterspørge sikre cykelveje.”Feedback

Sidst opdateret

14.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers