Spring til indhold

Høringssvar til Budget - skole og børneinstitutioner fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Det er helt afgørende for udvikling af vores lokalområde (Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby), at vi har velfungerende børneinstitutioner. Det er et ”must” for tilflyttere, men det er naturligvis også helt centralt for os eksisterende beboere, at vi kan sikre vores børn og unge gode udviklingsmuligheder, selv om de ikke bor i en købstad eller lign. Børn og unge er vores fremtid, også her i vores lokalområde.

Forudsætningerne for budgettet mht. børneantallet virker lidt ejendommeligt:

På den ene side anføres: ”Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2020 og frem mod 2025, hvilket svarer til 5,6 pct. Hos de 3- 5-årige er der ligeledes en stigning fra 2020 til 2025 svarende til 4,5 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5- årige med 203 børn svarende til 5 pct.” 

Samtidig anføres: ”Holbæk Kommune forventer et fald på 580 børn i alderen 6-16 år fra 2020 til 2025. Det svarer til et samlet fald på cirka 6,1 pct.” Det er fristende at spørge: Forventer Holbæk Kommune, at børnene flytter fra kommunen, når de skal til at gå i skole? Det er meget glædeligt, at skolerne nu er blevet ”frisat”, og der spores rigtig god energi på skolen, men hele organiseringen og udviklingen af dette projekt kræver ressourcer, ikke mindst i ”anlægsfasen”, og det er der ikke tegn på budgettet.

Mht. til de flere børn i de yngste årgange anføres: ”Når der kommer flere 0- 5-årige, er der flere børn at fordele de faste udgifter på. Derfor falder budgettet pr. 0-5-årig.” Det er rigtig godt, at Holbæk Kommune også tænker på at udnytte de eksisterende muligheder, når børnetallet stiger – bygninger, legetøj …. – men at det generelt kan medføre en besparelse, at der kommer flere børn holder næppe.

Endelig: Hvis Holbæk Kommune skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til deres børneinstitutioner, skal rammerne være i orden. Ellers søger både forældre og ansatte alternative løsninger, hvilket ikke er optimalt for nogen.



Feedback

Sidst opdateret

14.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers