Spring til indhold

Høringssvaret knytter sig til ”Tilbageværende løsninger – Voksenspecialområdet”. Nr: AHLI SU 3a-L: Procentreduktion på 1 % point på alle takstinstitutioner

Jeg skriver dette høringssvar, da jeg er bekymret for at det for fremtiden vil blive svært at opretholde en standard og et serviceniveau for de visiterede brugere, der kan leve op til de politisk vedtagne. Jeg blev af tidligere leder i 2019 (i anden anledning) orienteret om at handicapområdet siden 2011 er blevet skåret med ca. 15 % på taksten alene.
Jeg har selv siden 2016 fulgt takstudviklingen på handicapområdet på nærmeste hold og oplevet effekterne af disse takstbesparelser. Det er ikke isoleret set besparelsen på 1 % point, der vækker min bekymring, men det samlede bille-de af besparelser på området set over en 10-årig periode.
Bekymringen går i på, hvordan man for fremtiden skal løfte kerneopgaven samtidig med at imødekomme stigninger i generelle udgifter kom-mende fra almindelig Pris - og Lønfremskrivninger, samt med udgifter i forbindelse med ny organise-ring på området. Tidligere er besparelser blevet fundet i driften og specielt på personaledelen, samt ved effektiviserin-ger. Det vil også blive her, hvor denne besparelse skal findes. Jeg er ganske klar over at det ikke er en let opgave at finde de nødvendige besparelser, der skal til for at økonomien hænger sammen.
Men jeg ønsker at ytre min bekymring for den udhuling af områ-det, der er sket gennem de sidste 10 år.

Institution/forening: Solgården, Jobbasen og Kig Ind - Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers