Spring til indhold

MED udvalg Børn, Unge og Familier

Høringssvar budget 2022 Social Indsats og udvikling – Børn Unge og familier

Generelt om budgettet

Det er generelt vanskeligt at gennemskue om alle de områder, der efter omorganiseringen hører med til Børn, Unge og familier, er medtaget eller om budgettet alene omhandler det ’gamle’ Børneindsats – herunder PPR og En God Start.
Det fremgår ikke af materialet, hvor budgettet til STU og efterværn er, ligesom det ikke er klart, hvorvidt budgettet til Social Indgang er en del af budgetforslaget.

Ny organisering og konsekvenser af dette:

• MED udvalget udtrykker bekymring for, hvorvidt satsningen på det mere forbyggende i Social Indgang vil have en umiddelbar effekt, eller der i en periode i Børn, Unge og familier vil ses et øget pres grundet afgivelsen af ressourcer til Social Indgang. Dette kan givet et øget udgiftspres.

• Der vil i kølvandet på en omorganisering ofte ses et produktionstab. Dette kan forventes at være nogenlunde på plads i 2022, men kan i 2021 betyde øgede udgifter, hvilket kan forøge indflyvningen til 2022.

Handleplaner

De mange handleplaner der de senere år har været lavet i Børneindsatsen og fremadrettet på Børn Unge og Familier, stresser organisationen. Det at budgetterne åbnes flere gange om året med krav om iværksættelse af handleplaner, giver en utryghed i forhold til hvordan man som medarbejder og leder kan agere og disponere. Langsigtede aktiviteter skrinlægges til fordel for mere kortsigtede indsatser. Det ville være ønskeligt om der kunne laves med solide og længerevarende økonomiske planer/aktiviteter så organisationen kendte sit budget for 1 år ad gangen. Dette ligger i tråd med de anbefalinger BDO har givet ved en gennemgang af voksenområdet.

MED udvalget for Børn, Unge og Familier Birgitte Randrup-Thomsen FormandFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers