Spring til indhold

Tuse og Udby Skole

Skolebestyrelsen på Tuse og Udby skole har forståelse for prioriteringen af både socialområde og ældreområde i Holbæk i budget 2022, men vil også godt minde om, at der politisk er givet tilsagn om fortsat prioritering af skoleområdet - også økonomisk.
Tidligere tiders urealistiske budgetter og tilbageholdenhed på skoleområdet, er fortsat en udfordring for mange skoler, hvor efterslæb på relevante undervisningsmaterialer, It og inventar stadig er gældende.
Tildelingsmodellen i den nye struktur er generelt mere retfærdig, men 3.000 kr. pr. elev er aldeles utilstrækkeligt, og væsentlig lavere end tidligere praksis i Holbæk, når man ser længere bagud end de seneste 3-5 magre år på skoleområdet. I sammenligning med andre kommuner er beløbet også lavt sat. Og vi taler selvfølgelig ikke for en omfordeling indenfor tildelingsmodellen, men om et behov for en øget tildeling og dermed prioritering af materialer m.v. til børnene.

Mvh Skolebestyrelsen på Tuse og Udby SkoleFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers