Spring til indhold

Filter

Se høringssvar

Her på siden kan du se de høringssvar, Holbæk Kommune har modtaget i forbindelse med høringen til Budget 2024 - 2027.

Henter indhold

Ingen elementer fundet

I har skåret ind til benet.
04.09.2023

At vores dygtige sårspecialist, igen og igen skal kæmpe for deres job er mig en gåde? Hvor er den psykologiske tryghed i ens ansættelse? Det vil blive dyrt for kommune at spare denne stilling væk, en konsekvens i ikke kan se nu, men senere.


Huske Ugen
04.09.2023

Hvis i allerede havde droppet Huske ugen i starten af 2023, og havde tilført et lille beløb, havde Toppen kunne drifte videre. Hvilket havde sparret jer på: plejehjem, dagcenter, øget hjemmepleje, øget sygepleje, +omkostning der er hos de pårørende.


Reduktion af driftstilskuddet til beredskabet
06.09.2023

Ved reduktion af driftstilskuddet til beredskabet, anser ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen ikke længer at budgettet for robust.


Reducering af aktivitetsmedarbejdere vil blive dyrt
08.09.2023

Dette er input til spareforslag AHLI-16.

Det vil blive dyrt på den længere bane at tage denne lille besparelse nu, og det vil forringe livskvaliteten for beboerne på Samsøvej Plejecenter, samt gøre hverdagen sværere for lederne når det brænder på.


Høringssvar fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen til ”Budget 2023-27” i Holbæk Kommune
08.09.2023

Høringssvaret drejer sig om forslag AHLI-12+15, hvor kommunen forventer at kunne spare penge ved at reducere på rehabiliteringsterapeuterne og effektivisering af genoptræning i hjemmet.


SIOU40-27
08.09.2023

at bevare DNU og ikke yderligere reducére dette tilbud, for det er vigtigt både mentalt og socialt, for ramte hjerneskadede ældre i Holbæk Kommune


”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne”
10.09.2023

Genindsendelse af høringssvar vedr. budgetbesparelse d.22.februar 2023 – ”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne” (SIOU40-27) -råd24


Styregruppen for sundhedsdagen vedr. pkt. AHLI-18 og -21
11.09.2023

Høringssvar til forslag om besparelser på det årlige arrangement Sundhedsdagen.


CSU har hjulpet mig meget.
11.09.2023

Høringssvar vedr. budgetbesparelse – ”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne” (SIOU40-27).


Hjerneskade og CSU.
11.09.2023

Høringssvar ang. budgetbesparelse – ”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne” (SIOU40-27).


Nu rammes de sædvanlige tre svage grupper igen
12.09.2023

Besparelser på det neuropædagogiske undervisningstilbud på CSU Holbæk


§18-midler
12.09.2023

Et helt eller delvist bortfald af hjælp fra §18-midlerne vil have meget store konsekvenser for vores arbejde med børnefamilier i udsatte positioner i Holbæk Kommune.


Indsigelse mod nedskæring på Det neuro-pædagogiske undervisningstilbud
12.09.2023

Som kursist og modtager af undervisning fra DNU er det imod min retsopfattelse at nedskære som foreslået.


Høringskrivelse vedr. budget 2024 fra Folkeoplysningsudvalget den 7.9.23.
13.09.2023

1. KUFU-06 Sekretariat - Reduktion af rammen til folkeoplysende foreninger medlemstilskud med 140.000,- 2. KUFU-10 Sekretariat - Nedlæggelse af 60+ pulje 3. SIOU40-28A-råd24 Voksenspecialområdet Reduktion af § 18 midler på 520.000,-


FOA Vestsjællands høringssvar til Budget 2024
13.09.2023

Høringssvaret adresserer hhv. udvidelsen af servicerammen med 10 mio. kr., bufferpuljen på 20 mio. kr., budget forslaget relateret Socialudvalgets område samt delelementer i budgetforslagene for Udvalgene for hhv. Ældre og Sundhed og Børn og Skole.


Høringssvar vedr. reduktion af § 18 midler.
13.09.2023

Bestyrelsen i HOME-START Holbæk stiller sig uforstående over for en forslaget om en væsentlig reduktion af § 18 midler i Holbæk kommune.


Fælles høringssvar fra AUBO' ledere og medarbejdere
14.09.2023

Fælles høringssvar vedr.; AUBO-01 - Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæringer AUBO-02 - Optimering af bestilling hos eksterne leverandører AUBO-04 - Reduktion af midler til løntilskud


BUPL,s høringssvar til budget 2024 - 2027
15.09.2023

Forslag om bevilling til Dagtilbud - børn med særlige støttebehov SFO - Normeringskompensation for øget åbningstid, bevilling til 2 klubber og til arbejdstidsaftale for pædagoger


Bekymrende
15.09.2023

Forslaget til reduktion i opkrævning ift. elevfravær


Vedr. besparelse i abonnementsordningen SIOU40-27råd24
15.09.2023

Vi er nogle kursister som er kede af at høre, at der måske skal spares på DNU. DNU har lært os meget om det at have en senhjerneskade og leve med den efter en blodprop eller en hjerneblødning. Det fortæller vi om i hørringssvaret.