Spring til indhold

AHLI Sundhed og forebyggelse

Samarbejde mellem AHLI og SIOU
27.02.2024

Af Helle K Pedersen, MED udvalg Sundhed og forebyggelse 

27. februar 2024Høringssvar fra MED-Udvalg Sundhed og Forebyggelse

MED-udvalg Sundhed og Forebyggelse ønsker at anerkende at Kommunalbestyrelsen har valgt at ”får et blik udefra” på Holbæk kommunes kerneopgaver, forbindelsen imellem dem og må-den, hvorpå opgaver løses.
MED-udvalg Sundhed og Forebyggelse påpeger, at synergieffekter mellem social – og ældreom-rådet samt voksenspecialområdet har stor betydning for opgaveløsning mellem områderne og at et øget fokus vil have stor effekt og merværdi for borgerne.
MED udvalg Sundhed og forebyggelse

Elin Rasmussen Helle Klink Pedersen
Næstformand FormandFeedback

Sidst opdateret

27.02.2024

Ansvarlig redaktør

Jonas Hosbjerg Nordlund