Spring til indhold

Effektiviseringsforslag i høring

Effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2022 er sendt i høring den 14. april, med høringsfristen er torsdag den 29. april 2021 kl. 12.00.

De politiske udvalg har i løbet af foråret udarbejdet en række effektiviseringsforslag, som nu bliver sendt i høring. Høringsfristen er fredag den 29. april.

Læs de afgivne høringssvar

Effektiviseringsforslag

Det videre forløb

  • 14. - 29. april: Høringsperiode.
  • 12. maj: Effektiviseringsforslagene behandles i Økonomiudvalget.
  • 19. maj: Effektiviseringsforslagene behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Hvis effektiviseringsforslagene godkendes i Kommunalbestyrelsen, bliver de indarbejdet i budget 2022. Efter sommerferien kan du læse mere om budgetprocessen her på holbaek.dk.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at etablere en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at det fremover kun er en effektiviseringsstrategi og der derfor ikke længere arbejdes med besparelser.

Formålet med strategien er at skabe et årligt økonomisk råderum på 28 mio. kr. - svarende til ga. 1 % af kommunens serviceudgifter - til politiske prioriteringer.

Effektivisering betyder at serviceniveauet ikke bliver forandret, men at aktiviteten udføres for færre penge.Feedback

Sidst opdateret

03.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers