Spring til indhold

Høringssvar til effektiviseringsforslagene

Effektiviseringsforslagene er sendt i høring den 14. april, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning til kende. Høringsperioden løber frem til fredag den 29. april
AKBI's høringssvar

ALLE KAN BIDRAGE MED

Bestyrelsen for Dagtilbud Område Skovvejen

Høringssvar vedrørende effektiviseringer 2022+ Udvalget for Børn og Skole På vegne af Dagtilbud Område Skovvejen er her sammenfattet høringssvar til samtlige effektiviseringsforslag vedrørende Udvalget Børn og Unge. 

CSU Holbæk MED-udvalget
Dagtilbud Holbæk By

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag 2022-2055. Først og fremmest er det vigtigt for os at slå fast, at man fra kommunalbestyrelsens side, tidligere har profileret sig på at prioritere dagtilbudsområdet, i det man har sagt at man modsat andre kommuner investerer i dagtilbud. 

Forslag kræver prioritering

Høringssvar fra borger

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar på Effektiviseringsforslag ...

Holbæk By Dagtilbud MED-udvalg - høringssvar

29.april 2021 Høringssvar fra MED Holbæk By Dagtilbud 

Høringssvar

HØRINGSSVAR vedrørende effektiviseringsforslagfra Ældrerådet ...

Høringssvar - Borgerservice

Høringssvar fra MED-udvalget i Borgerservice ... 

Høringssvar effektivisering 2022

Høringssvar fra Børneindsatsen vedr. effektiviseringsforslag til budget 2022.

Høringssvar fra Dagtilbud Katrinedals bestyrelse

Høringssvar fra Dagtilbud Katrinedals bestyrelse ...

Høringssvar fra Dagtilbud Katrinedals MED udvalg

LAER 1-E Skemalægning – dagtilbudsområdet Som MED udvalg hilser vi altid relevante IT- redskaber velkommen og hvis 

Høringssvar fra Det Specialiserede Voksenområde - Aktiv Hele Livet

Høringssvar fra Det Specialiserede Voksenområde – Aktiv Hele Livet vedr. effekti-viseringer for budget 2022 

Høringssvar fra FOA Vestsjælland - Område Holbæk

FOA Vestsjælland – Område Holbæks høringssvar til effektiviseringsforslagene 

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Høringssvar fra foreningerne i Folkeoplysningsudvalget.

 

Høringssvar fra Hjælpemiddelafdelingen

Hjælpemiddelafdelingen har, som en del af Sundhed og forebyggelse MED udvalg, udarbejdet hørringssvar. Du kan læse mere i oplægge herunder

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds

Holbæk, 28. april 2021 Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt for 2022 Holbæk Lærerkreds har følgende to hovedbudskaber og efterfølgende bemærkninger til det fremsatte forslag til effektiviseringer med økonomisk effekt for 2022. 

Høringssvar fra medarbejdersiden i Hovedudvalget

Høringssvar til effektiviseringsforslag 2022-25 Fra Hovedudvalget medarbejderside

 

Høringssvar fra Sundhed og forebyggelse

Høringssvar til kommende udviklingsbidrag/effektiviseringer i 2022 fra MED udvalg Sundhed og forebyggelse

høringssvar fra ældre og sundhed

MED udvalget for Ældre og sundhed

Høringssvar MED Holbæk By Skole

Medudvalget ved Holbæk By skole ...

Høringssvar til effektiviseringsforslag 2022 fra Kultur og Fritidssekretariatet

Efter MED-møde den 28. april 2021 ønsker Kultur- og Fritidssekretariatet at afgive følgende svar til de forelagte effektiviseringsforslag til Budget 2022-2025, som er sendt i høring.

Høringssvar vedr, Effektiviseringsforslag fra AHLI-Økonomi og administratin

AHLI Økonomi og Administration har flg. Kommentarer til de effektiviseringsforslag der er stillet i forhold til budget 2022

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag fra AHLI-Fagsekretariatet

Udfærdiget d. 27-4-2021 Fagsekretariatet har på et personalemøde med MED-status, drøftet de effektiviseringsforslag, der er fremlagt og er kommet frem til følgende bemærkninger:

 

Høringssvar vedr. LAER 1-E til 8-E og 10-E samt TVÆR 1-E & 2-E

Høringssvar vedr. LAER 1-E til 8-E og 10-E samt TVÆR 1-E & 2-E

Høringssvar vedr. TVÆR 1-E fra Holbæk Bibliotekerne

Holbæk Bibliotekernes høringssvar

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag for LAER budget 2022, forslag 1-E til 8-E

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag for LAER budget 2022, forslag 1-E til 8-E Endnu en gang står vi over for, at man ønsker at effektivisere på dagtilbudsområdet. 

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag på Udvalget for Børn og Skole 2022+

Baggrund Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at etablere en effektiviserings- og besparelsesstrategi.

Medudvalg /pæd. ledereSkovvejens Dagtilbud

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag for læring og trivsel – dagtilbud 

Ungeindsatsen, Uddannelse til Alle Unge

Høringssvar fra Ungeindsatsen, Uddannelse til Alle Unge ...

UngHolbæk og effektiviseringer

MED-Udvalget i UngHolbæks høringssvar angående effektiviseringsforslag ...

Ældre og Sundhed for årene 2022-2025

Høringssvar fra Ældre Sagen ...Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers