Spring til indhold

CSU Holbæk MED-udvalget

Dato: 01.01.0001
Navn:
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Socialudvalget

23. april 2021 Høringssvar - CSU Holbæk Udarbejdet af MED-udvalget den 23/4-21 Sammenskrevet af Peer R Sjørslev, Centerleder Socialområdet

Effektiviseringsforslag 2022-202 AHLI 3-E2 - Virtuelle borgermøder

For borgerne på CSU Holbæk, betyder det at træning i virtuelle møder skal indgå som et naturligt element i undervisningen. Dette skal sikre at borgerne kan tage del i samfundet på lige vilkår – hvor det er muligt. Det kan ikke forventes at alle borgere der er tilknyttet CSU, kan holde onlinemøder. Om online-møder tænker CSU Holbæk, at bruge nedenstående model til at vurdere valget mellem fysiske møder eller virtuelle møder.

Der vil være borgere der ikke kan lykkes med at lave onlinemøder, derfor er det vanskeligt for CSU Holbæk at opnå besparelsen.

Betydende møder Kompleksitet Fysiske møder Usikkerhed Ikke betydende møder U-kompleksitet Digitale møder Sikkerhed

CSU Holbæk byder ind med undervisning til kommunens borgere – så vi nemmere kan nå opgavens mål. CSU Holbæk bruger en model for at træffe beslutningen om mødeformen. Ikke alle borgere kan afholde virtuelle møder.

TVÆR 1-E - Omlægning til online møder

CSU Holbæk har som andre opnået en erfaring i afholdelse af online møder under coronakrisen. CSU Holbæk ser det giver mening at have online møde bla.

- For at spare kørselstid 
- Ved driftsmøder, med u-kompleksitet og sikkerhed i emne og beslutninger 
- Ved fortsat hjemmearbejde 
- Nogle typer af møder på tværs af kommunens matrikler Udfordringer: - Seminariet har ikke den bedste lydisolering 
- Dele kontorer 
- Fysiske møder løser ofte sideproblemstillinger, eller en hurtig kollegasparring, det opleves i mindre grad ved onlinemøder

De 2 første punkter kan give et øget forbrug af mødelokaler på seminariet, da man ikke kan være flere på samme kontorer, som afholder hver sit virtuelle møde. Teknisk oplever vi ofte manglende båndbredde på seminariet.

Den gode ide! Kurser på ”plan to learn” i at afholde gode online-møder – både små møder, men særligt møder med flere deltager. CSU Holbæk ser steder, hvor det giver mening at have online møder. Ser udfordringer mht. akustikken på Seminariet og ved delekontorer.

Tvær 2-E - Sygefravær

Husk at være opmærksom på at influenza, snue og andre sygdomme har været på retur i coronatiden. Det vil komme tilbage, når hverdagen fra før coronatiden starter igen. Hjemmearbejde har nedsat denne smitterisiko og derfor er det svært at forestille sig at disse sygdomme kan holdes i ro efter coronakrisen.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers