Spring til indhold

Effektiviseringsforslag fra AHLI-Økonomi og administratin

Dato: 01.01.0001
Navn: Nicoline Helweg
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

AHLI Økonomi og Administration har flg. Kommentarer til de effektiviseringsforslag der er stillet i forhold til budget 2022

Generelt er der behov for opmærksomhed vedr. de økonomiske overblik (forsiderne), hvor der i flere af de anførte beløb, ikke er taget højde for det behov der er for investeringer. Dykker man ned i materialet, vil man kunne se behovet for investeringer og dermed vil gevinsten være mindre det første år når investeringerne er fratrukket. Derudover har vi følgende opmærksomhedspunkter

1. Tvær 2-E Sygefravær - Det giver ikke mening at sidestille alle ansatte og afdelinger, når det kommer til sygefravær. Med dette menes at har en afdeling i forvejen f.eks. 0 % i sygefravær, kan man ikke spare ved at fastholde det. - Det er iøvrigt vanskeligt at finde besparelser på de administrative afdelinger, da lønomkostningen til fast personale er konstant, og da der som oftest kun i meget begrænset omfang- eller slet ikke - ansættes vikarer til at løfte opgaven under sygefraværet, vil der ikke være nogen besparelse at finde, tværtimod, så vil det som oftest være sådan, at hvis en medarbejder er fraværende grundet sygdom, så ligger opgaven som oftest der stadig og venter, når man bliver raskmeldt igen. - Ydermere er der en bekymring for de tal trukket i 2020, da de fleste afdelinger her har været hjemsendt og dermed ikke har været i kontakt med deres kollegaer. Bekymringen går på at tallet her må forventes at stige, når det hele vender tilbage til mere normale omstændigheder og medarbejderne igen vender tilbage til kontoerne rundt omkring.

2. TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder - Virtuelle møder vil ikke i alle henseender være det mest hensigtsmæssige, og der er en del praktiske udfordringer forbundet hermed. - Hvis flere møder ind på kontoret og flere af dem skal deltage i virtuelle møder vil det give udfordringer med alternative lokaler og rum til netop dette, da man ellers vil forstyrre sine kollegaer, hvilket vil have en effekt på effektiviteten. Altså kræver det flere rum eller alternative steder, hvor man som medarbejder kan sætte sig hen og deltage i sine virtuelle møder. - Der er behov for en dialog omkring hvor og hvornår det giver mening at lave et onlinemøde, og hvilke praktiske rammer der skal være på plads i forbindelse med muligheden for at deltage. - Fordelen ved virtuelle møder er, at det kan bidrage positivt til at få en almindelig arbejdsuge i stedet for altid at skulle arbejde over f.eks. ved at spare tid på kørsel. Det er selvfølgelig en forudsætning herfor, at virtuelle møder bliver brugt korrekt i de rigtige situationer. Her menes blandt andet den tid man sparer på transport og at nogle møder er mere effektive online. - Den korrekte brug af virtuelle møder vil formentligt også kunne spare CO2, da man ikke skal køre rundt til diverse møder. Det er godt for kommunens grønne aftryk.

3. AHLI 3 - E2 Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser - Vigtigt at modregne udgiften til indkøb af Ipads til borgerne. - Vigtigt at modregne udgiften til løbende vedligeholdelse og udskiftning af Ipads.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers