Spring til indhold

Handicaprådets høringssvar

Dato: 01.01.0001
Navn: Formand Sytter Kristensen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Handicaprådets høringssvar på Effektiviseringsforslag

Handicaprådets høringssvar på Effektiviseringsforslag 2022-202

Materialet til dette års effektiviseringsplan viser med al tydelighed, at administrationen er ved at løbe tør for realistiske områder for yderligere effektiviseringer, sådan som politikerne har besluttet det skal gøres. Vi har blot kommentar til et par enkle af punkterne.

Forslagets navn: Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser. Effektiviseringsforslag nr. AHLI 3-E2

Vi formoder, at målgruppen er den samme som ved tidligere præsentation af modellen. Findes der fortsat borgere indenfor målgruppen, som vil kunne gøre brug af denne model skal det selvfølgelig understøttes. Også fordi modellen ikke alene er et spørgsmål om effektivisering, men også udviklende og gavnlig for visse borgere. Dog skal det påpeges, at fordi det er gavnligt for en gruppe inden for det specialiserede område, er det ikke sikkert samme model vil være gavnlig inden for en anden målgruppe. Forslagets navn: Fremrykningen af effektiviseringsforslaget om flere lokale tilbud til 0-5-årige børn med vidtgående handicap.

Effektiviseringsforslag nr.: LAER 10 -E

Handicaprådet er under ingen omstændigheder imod, at børn med handicap kommer i et almindelig børne -tilbud. Tværtimod skal så mange børn som overhovedet muligt gerne have et tilbud i deres nærmiljø sammen med ganske almindelige børn. Og alle forældre har selvfølgelig et ønske om at det kan lade sig gøre. For os er det dog et spørgsmål om de rammer der tilbydes i de almindelige tilbud. I det forelagte handler det om besparelse eller effektivisering, som det hedder i dag. Med det for øje kan der alene blive tale om en af specialisering i forhold til den faglige indsats barnet får i en specialbørnehave.

Alt andet er at stikke forældre blår i øjnene. Børn med vidtgående handicap har selvfølgelig behov for en særlig specialviden for at få hverdagen til at fungere. Det dækker de skitserede rammer for støtte til børnetilbuddene ikke, så vidt vi kan læse i teksten. Børn kan godt have et handicap og så være i en almindelig børnehave, selvfølgelig.

Men når det påpeges, at det er børn med et vidtgående handicap er der klart tale om en specialviden inden for det handicap den enkelte måtte have, som skal formidles til personalegruppen i de almindelige tilbud. Specialfagligpersonale, som skal formidle denne viden, skal selvfølgelig have kendskab til det enkelte barn for at kunne videregive den rette støtte. Diagnoser er ikke nok til at give det enkelte barn denne støtte. Handicaprådet ser gerne, at der blev udarbejdet en plan for at inkludere flere børn i de almindelige børnetilbud. Men det hører efter vores overbevisning ikke hjemme i en besparelsesplan.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers