Spring til indhold

høringssvar fra ældre og sundhed

Dato: 01.01.0001
Navn: Flemming Rydahl
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

MED udvalget for Ældre og sundhed:

Der er ikke enighed i MED udvalget for Ældre og sundhed: Der er ikke enighed i MED-udvalget om nedenstående.

Det skrevne kommer primært fra medarbejdersiden.

Generelt mener vi, at det er et uforholdsmæssigt højt beløb AHLI skal levere. Et er at et stort område fritages, men vi ser det som problematisk at andre områder så presses yderligere, for at opnå det samme resultat.

AHLI 1-E: ingen kommentarer

AHLI 3-E1:

Det er 3. gang der hentes besparelser på skærmbesøg. Covid-19 epidemien har vist os, at det er socialt skadende for børn, hvis man kun har kontakt via skærm. Der vil være risiko for det samme for ældre. Det er et højt antal besøg, der forventes konverteret til skærmbesøg. (150/uge/distrikt er forudsætningen)

Ikke alle borgere magter de teknologiske løsninger, og for nogle kan manglen på fysiske besøg medføre flere nødkald eller andre uforudsete hændelser, som kræver ekstra køretid Nogle gange svigter teknikken – og medarbejderne må køre alligevel. Andre observationer som visne blomster, gammelt saftevand eller lignende risikerer at blive overset, hvorved borgeren når at blive endnu mere dårlig før der gribes ind.

GDPR. Hvordan sikrer vi GDPR-beskyttelsen, hvis der er pårørende eller andre i hjemmet SUL-ydelser kan være vanskelige at overføre til skærmbesøg.

AHLI 4-E1

Vi hilser den nye velfærdsteknologi velkommen, og vil gerne investere i den og bruge den, hvor det giver mening. Særligt der, hvor det gavner arbejdsmiljøet. Teknologi giver mere viden om borgernes tilstand. Det er som udgangspunkt positivt, at vi bliver klogere på borgerne, men det kan også medføre behov for flere medarbejdere til at reagere på den nye viden.

F.eks. sensorble. Forslaget er drøftet med kontinenssygeplejerske. Denne er ikke et ”Quick-fix”, men kun et supplement til flere andre tiltag. Fra plejecentrene er der dog begejstring for disse bleer.

Senge sensor: der er bekymring for, om det er muligt at fange borger der måtte have behov for hjælp, da det først er hvis borgeren forlader sengen at medarbejder bliver alarmeret.

2 nattevagter til et stort plejecenter virker utrygt både ud fra et borgerbehov og medarbejder behov da oplevelsen er, at der kan være brug for støtte og omsorg for urolige borgere. Den samlede besparelse viser at der vi være personale besparelser, hvilket skaber bekymring for om der er personale nok, hvis der er flere borgere der har brug for personlig hjælp samtidig. Det er ikke alle mellemregninger der fremgår af det fremlagte materiale, hvilket kan gøre det vanskeligt at sige om høringssvaret er fyldestgørende. Det er f.eks. en forudsætning at de investeringsmidler, der skal søges, bevilges for at regnestykket holder.

AHLI 5-E

Det er altid fornuftigt at arbejde rehabiliterende, hvilket også sker allerede nu. Derfor ses det som et stort beløb der forventes sparet, og da det ydermere er beskrevet at det ikke skal koste medarbejdere, kan det være svært at se hvor den ½ mio. skal komme fra.

AHLI 6-E

Udgangspunktet for forslaget er godt, og tiltaget giver god mening Udfordringerne med dette er allerede beskrevet i forslaget. Lang afstand til klinikken, udfordringer med offentlig transport, borgernes villighed, den fornødne kapacitet i klinikken – der kan kun være en ad gangen, borgernes villighed til at bruge f.eks. flextrafik. Forudsætningen om reduceret bilpark kræver, at der er en hel arbejdsdag i klinikken, da der ellers vil være behov for en bil til kliniksygeplejersken resten af dagen. Det er en forudsætning at der arbejdes målrettet med at få borgerne til at komme i klinikken.

AHLI 7-E

Forslaget er godt. Der er gode erfaringer fra pilotprojektet. Beløbet forekommer dog for stort ytres det fra medarbejdersiden.

AHLI 8-E

Forslaget tager udgangspunkt i samarbejdet med regionen, og at regionen også varetager ”nye” opgaver. Der er gode elementer i det, men at der skulle kunne spares 1 mio. årligt, virker voldsomt.

TVÆR 1-E

Vi kan ikke se andet end at det er en generel besparelse, der vil kræve personalereduktioner et eller andet sted, men uden at disse nødvendigvis rammer der, hvor tidsbesparelsen på møderne er. F.eks. kan en leder ikke sættes ned i løn/tid, men pengene skal jo findes et eller andet sted.

TVÆR 2-E

Hvis det lave sygefravær holder, er der naturligvis en besparelse. Det ville der også være uden at reducere på måltallet. Vores bekymring er, at sygefraværet stiger når samfundet lukker mere op. (det er ikke kun corona-smitte der begrænses af nedlukning og afspritning m.m.) og det derfor bliver en besparelse i stedet for en effektivisering. -udvalget om nedenstående. Det skrevne kommer primært fra medarbejdersiden. Generelt mener vi, at det er et uforholdsmæssigt højt beløb AHLI skal levere. Et er at et stort område fritages, men vi ser det som problematisk at andre områder så presses yderligere, for at opnå det samme resultat.

AHLI 1-E:

ingen kommentarer

AHLI 3-E1:

Det er 3. gang der hentes besparelser på skærmbesøg. Covid-19 epidemien har vist os, at det er socialt skadende for børn, hvis man kun har kontakt via skærm. Der vil være risiko for det samme for ældre. Det er et højt antal besøg, der forventes konverteret til skærmbesøg. (150/uge/distrikt er forudsætningen) Ikke alle borgere magter de teknologiske løsninger, og for nogle kan manglen på fysiske besøg medføre flere nødkald eller andre uforudsete hændelser, som kræver ekstra køretid

Nogle gange svigter teknikken – og medarbejderne må køre alligevel. Andre observationer som visne blomster, gammelt saftevand eller lignende risikerer at blive overset, hvorved borgeren når at blive endnu mere dårlig før der gribes ind. GDPR. Hvordan sikrer vi GDPR-beskyttelsen, hvis der er pårørende eller andre i hjemmet SUL-ydelser kan være vanskelige at overføre til skærmbesøg.

AHLI 4-E1

Vi hilser den nye velfærdsteknologi velkommen, og vil gerne investere i den og bruge den, hvor det giver mening. Særligt der, hvor det gavner arbejdsmiljøet. Teknologi giver mere viden om borgernes tilstand. Det er som udgangspunkt positivt, at vi bliver klogere på borgerne, men det kan også medføre behov for flere medarbejdere til at reagere på den nye viden.

F.eks. sensorble. Forslaget er drøftet med kontinenssygeplejerske. Denne er ikke et ”Quick-fix”, men kun et supplement til flere andre tiltag. Fra plejecentrene er der dog begejstring for disse bleer.

Senge sensor: der er bekymring for, om det er muligt at fange borger der måtte have behov for hjælp, da det først er hvis borgeren forlader sengen at medarbejder bliver alarmeret. 2 nattevagter til et stort plejecenter virker utrygt både ud fra et borgerbehov og medarbejder behov da oplevelsen er, at der kan være brug for støtte og omsorg for urolige borgere. Den samlede besparelse viser at der vi være personale besparelser, hvilket skaber bekymring for om der er personale nok, hvis der er flere borgere der har brug for personlig hjælp samtidig. Det er ikke alle mellemregninger der fremgår af det fremlagte materiale, hvilket kan gøre det vanskeligt at sige om høringssvaret er fyldestgørende. Det er f.eks. en forudsætning at de investeringsmidler, der skal søges, bevilges for at regnestykket holder.

AHLI 5-E

Det er altid fornuftigt at arbejde rehabiliterende, hvilket også sker allerede nu. Derfor ses det som et stort beløb der forventes sparet, og da det ydermere er beskrevet at det ikke skal koste medarbejdere, kan det være svært at se hvor den ½ mio. skal komme fra.

AHLI 6-E

Udgangspunktet for forslaget er godt, og tiltaget giver god mening Udfordringerne med dette er allerede beskrevet i forslaget. Lang afstand til klinikken, udfordringer med offentlig transport, borgernes villighed, den fornødne kapacitet i klinikken – der kan kun være en ad gangen, borgernes villighed til at bruge f.eks. flextrafik.

Forudsætningen om reduceret bilpark kræver, at der er en hel arbejdsdag i klinikken, da der ellers vil være behov for en bil til kliniksygeplejersken resten af dagen. Det er en forudsætning at der arbejdes målrettet med at få borgerne til at komme i klinikken.

AHLI 7-E

Forslaget er godt. Der er gode erfaringer fra pilotprojektet. Beløbet forekommer dog for stort ytres det fra medarbejdersiden.

AHLI 8-E

Forslaget tager udgangspunkt i samarbejdet med regionen, og at regionen også varetager ”nye” opgaver. Der er gode elementer i det, men at der skulle kunne spares 1 mio. årligt, virker voldsomt.

TVÆR 1-E

Vi kan ikke se andet end at det er en generel besparelse, der vil kræve personalereduktioner et eller andet sted, men uden at disse nødvendigvis rammer der, hvor tidsbesparelsen på møderne er. F.eks. kan en leder ikke sættes ned i løn/tid, men pengene skal jo findes et eller andet sted.

TVÆR 2-E

Hvis det lave sygefravær holder, er der naturligvis en besparelse. Det ville der også være uden at reducere på måltallet. Vores bekymring er, at sygefraværet stiger når samfundet lukker mere op. (det er ikke kun corona-smitte der begrænses af nedlukning og afspritning m.m.) og det derfor bliver en besparelse i stedet for en effektivisering.

 Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers