Spring til indhold

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Dato: 01.01.0001
Navn: Margrethe Bjerre
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Kultur og Fritid

Høringssvar fra foreningerne i Folkeoplysningsudvalget.

Når vi ser på 2020 og 1. halvdel af 2021, så er alle de forpligtende fællesskaber under Folkeoplysningen meget påvirkede af Covid-19. Ikke bare har de fleste aktiviteter været lukket ned, de deltagere, som var aktive i de forpligtende fællesskaber, som både klubber, foreninger og aftenskoler udgør, risikerer nu at ikke at komme tilbage fremadrettet, da mange medlemmer er blevet vant til at være hjemme og for manges vedkommende bange for at gå ud, og mange unge har fundet nye fællesskaber på gaderne og hjemme bag skærmene. Det kan derfor være svært at trække dem tilbage til de forpligtende fællesskaber. Det er noget Folkeoplysningsudvalget ser på med stor bekymring, og vi har besluttet, at vores puljer i så stor grad som muligt skal bruges på aktiviteter, som tiltrækker nye og gamle medlemmer i foreninger, klubber, aftenskoler og aktivitetscentre. Vi arbejder samtidig for at flere i Holbæk skal blive fysisk aktive, både i og udenfor de forpligtende fællesskaber. Dette for at styrke fællesskaberne og sundheden i Holbæk Kommune. Vi har i FOU netop fået offentliggjort en rapport fra Syddansk Universitet, som omhandler hvordan foreninger og klubber skal tiltrække og fastholde de 13-18-årige, et arbejde som vi ser som et stort gode for Holbæk Kommune, hvis de unge trækkes væk fra gaderne med et bedre sundhedsniveau som side gevinst.

Kommentarer til to af punkterne i effektiviteringsforslaget til Kultur og Fritid:

KUBO1-E: Optimering af driftskontrakter – fastfrysning af PL-fremskrivning. Vi anser det for et problem at haller m.m. fastfryses på eksisterende niveau i 2022-2023. 2 år med fastfrysning betyder at haller m.m. skal finde flere procenter i besparelser. Det vil gå ud over foreningernes daglige af aktiviteter, herunder vedligeholdelse, materiel, personale og rengøring. Dette er ikke hensigtsmæssigt når vi alle ønsker flere foreningsmedlemmer og større udnyttelse af kapaciteten af idrætsfaciliteter.

KUBO2-E: Færre unge/flere ældre Som udgangspunkt har vi ikke noget imod besparelsen hvis budgettet er for højt. Men vi har en bekymring for at tilskuddet pr. medlem fremadrettet sættes ned. I stedet burde man øge tilskuddet pr. medlem under 25 år. Som vi husker det er medlemstilskuddet ikke reguleret de seneste ca. 10 år. Et højere medlemstilskud vil gavne netop de unge som vi mister i foreningerne i disse år. Vi vil gerne understøtte de frivillige ildsjæle som arbejder med at tiltrække og fastholde de unge i foreningerne, lad os nu ikke tage gejsten fra dem og deres uvurderlige arbejde ved at forringe de vilkår, som de arbejder ud fra.

På vegne af Folkeoplysningsudvalget Margrethe Bjerre FormandFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers