Spring til indhold

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds

Dato: 01.01.0001
Navn: Hans Junker
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Holbæk, 28. april 2021 Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt for 2022

Holbæk Lærerkreds har følgende to hovedbudskaber og efterfølgende bemærkninger til det fremsatte forslag til effektiviseringer med økonomisk effekt for 2022.

Holbæk Lærerkreds er

1) meget glade for, at skoleområdet er friholdt for direkte effektiviseringsforslag

2) kritisk i forhold til de to tværgående effektiviseringsforslag vedrørende nedsættelse af måltallet for sygefravær samt udmøntningen af en evt afkortning af virtuelle møder med 5 minutter

• Ad 1: Skoleområdets økonomi har været og er fortsat udfordret, og det ville være kontraproduktivt at koble effektiviseringer med det forestående frihedsforsøg

• Ad 2: Holbæk Kommunes medarbejdere har under et haft et mindre sygefravær i 2020 end i de foregående år, hvilket er meget positivt. Det foreslås at omsætte dette lavere sygefravær til et lavere måltal for sygefraværet i kommunen. Dette finder vi problematisk, da 2020 ikke har været et repræsentativt år, og det ikke er til at forudse, hvordan sygefraværet i kommunen vil udvikle sig, når medarbejderne generelt igen begynder at møde fysisk på arbejde. Det er derfor yderst usikkert om den foreslåede effektivisering er realistisk, eller det ender med at være en regulær besparelse, idet der er lagt op til, at der på den måde kan skæres i kommunens lønudgifter, så der samlet set skal være færre ansatte. Der har fra politisk hold været en anerkendelse af, at Holbæk Kommunes ansatte har løftet en meget stor opgave i det forløbne år, og vi finder det problematisk at foreslå en reduktion i budgetterne på et usikkert grundlag med de konsekvenser det vil have for både medarbejderne og udførelsen af kerneopgaven

• Det andet forslag handler til dels om at gøre 25% af mødevirksomheden i Holbæk Kommune virtuel. Der er det sidste år opnået mange erfaringer med en ændret måde at afholde møder på, og virtuel mødeafvikling har i mange sammenhænge vist sig at være en god idé. Men at foreslå at skære 5 minutter i mødelængden af de virtuelle møder bredt i organisationen for på den måde igen at kunne skære i lønudgifter er et forslag, som gør sig væsentligt bedre på et regneark end i virkeligheden. Hvis man vælger at reducere 5 minutter i de virtuelle møder, burde denne tid anvendes til, at medarbejderne får mere tid til deres øvrige arbejdsopgaver, som den seneste kommunale APV har vist er en af hovedudfordringerne

• Begge de to tværgående effektiviseringsforslag vil i vores optik få stor negativ indvirkning på medarbejdernes arbejdsmiljø og vil være et dårligt signal at sende efter et år, hvor medarbejderne under et har ydet en ekstraordinær indsats til fordel for Holbæk Kommune Mange hilsner fra Holbæk Lærerkreds v/Hans Junker, kredsformandFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers