Spring til indhold

Høringssvar fra medarbejdersiden i Hovedudvalget

Høringssvar til effektiviseringsforslag 2022-25 Fra Hovedudvalget medarbejderside

I det nedenstående har vi valgt at fokusere på de tværgående forslag, men vi ønsker at pointere, at en række af de foreslåede effektiviseringer indenfor kerneområderne kan medføre uhensigtsmæssige personalereduktioner. Vi henviser derfor til høringssvarene fra MED-udvalgene. Vi har noteret os, at Holbæk Kommune på en række områder ligger lavt på udgiftsniveauet sammenlignet med andre kommuner - jævnfør K4-rapporten fra 2020. Dette i kombination med, at Holbæk kommune er en gennemeffektiviseret kommune, gør, at det i vores øjne er svært at finde effektiviseringer for 28 mio. om året. Denne gang har man valgt, at skolerne ikke skal bidrage. Det betyder alt andet lige et større pres på de øvrige områder. Generelt medfører de gentagne effektiviseringer et øget pres på medarbejderne med risiko for et ringere arbejdsmiljø til følge.

Sygefravær (TVÆR 1-E)

• Vi er glade for, at sygefraværet er faldet, og vi mener, der er brug for alle hænder - og det vil der også være fremover.

• Effektiviseringsforslaget bygger på en antagelse om, at det lave sygefravær kan fastholdes, når corona ikke er over os mere. Den præmis, er vi nervøse for, ikke holder. Man må antage, at medarbejderne bliver udsat for flere vira, og dermed har mere sygefravær, når de vender tilbage fra hjemmearbejde.

• Der er os bekendt ikke afsat ekstra midler til rengøring ved flere medarbejderes (delvise) tilbagevenden fra hjemmearbejde.

• Indholdet af det nye arbejdsbegreb, herunder det fremtidige omfang af hjemmearbejde, er endnu uafklaret.

• APV og trivselsmåling viste en stor ubalance mellem tid og arbejdsopgaver. Lavere sygefravær kan afhjælpe dette, medmindre lønmidler efterfølgende fjernes.

• Normalt hylder kommunen princippet om Holbæk i Fællesskab, hvor vi løfter i flok. Derfor undrer det os, at et enkelt kerneområde ikke skal overholde de overordnede måltal for sygefravær. Det harmonerer ikke med personalepolitikkens principper om rimelighed og retfærdighed, at en enkelt medarbejdergruppe friholdes for det pres, som en nedsættelse af måltallet kan medføre.

Virtuelle møder (TVÆR 2-E)

• De virtuelle møder har vist deres værd og giver i visse situationer mening f.eks. I forhold til mindsket transport.

• Vi har dog vanskeligt ved at se, hvordan få minutter sparet hist og her af de enkelte medarbejdere, kan omsættes til hele årsværk – uden at det påvirker kvalitet, serviceniveau eller medarbejdernes trivsel negativt.

• Den sparede tid bør efter vores opfattelse i stedet omsættes til bedre trivsel og en bedre løsning af kerneopgaven.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers