Spring til indhold

Høringssvar MED Holbæk By Skole

Dato: 01.01.0001
Navn: Per Gjerrild
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt for 2022

Medudvalget ved Holbæk By skole har følgende bemærkninger til det fremsatte forslag til effektiviseringer med økonomisk effekt for 2022:

• Medudvalget ser med tilfredshed på, at skoleområdet er direkte friholdt for effektiviseringsforslag, da skolens økonomi, i lighed med kommunens øvrige skoler, forsat er og vil være udfordret især med tanke på frihedsforsøget 
• I forhold til forslaget om at nedsætte måltallet for sygefraværet på baggrund af et lavere sygefravær i 2020, finder vi det uhensigtsmæssigt og efter al sandsynlighed ikke anvendeligt, da det lavere sygefravær er på baggrund af et meget unormalt år præget voldsomt af corona-rammerne og det vil derfor være urealistisk at formode, at det lavere sygefravær vil fortsætte, hvorfor det i stedet vil være en besparelse, når man på forhånd vil udmønte midlerne som lønbesparelser 
• Den samme problemstilling gør sig gældende i forslaget om, at øge antallet af virtuelle møder, gøre disse fem minutter kortere end de fysiske møder og udmønte den sparede mødetid til at skære i lønudgifterne. Alene det at tro, at der reelt er tale om noget der kan mærkes i mere tid til øvrige opgaver virker på os naivt og som en regnearksøvelse mere end en reel tidsbesparelse – medarbejderne er i forvejen hårdt spændt for i forhold til at finde tiden til alle opgaverne.

MED kan godt se fordelene i at afholde virtuelle møder når det giver mening både indholdsmæssigt og logistisk. Men begge tværgående effektiviseringsforhold kan få stor og negativ indvirkning på medarbejdernes arbejdsmiljø og vil være et dårligt signal at sende efter et år, hvor medarbejderne under et har ydet en ekstraordinær indsats

På vegne af MEDudvalgetFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers