Spring til indhold

Høringssvar til effektiviseringsforslag 2022 fra Kultur og Fritidssekretariatet

Dato: 01.01.0001
Navn: Jesper H. Nielsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid

Efter MED-møde den 28. april 2021 ønsker Kultur- og Fritidssekretariatet at afgive følgende svar til de forelagte effektiviseringsforslag til Budget 2022-2025, som er sendt i høring.

Høringssvar

Økonomiudvalget/Kultur og fritid – TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle Vi er enige i, at virtuelle møder medfører en grad af effektivisering, men kan også have en række ulemper og stiller samtidig større krav til teknologi herunder internetforbindelser, der langt fra alle steder gearet til at flere holder virtuelle møder samtidig. Det er samtidig vores erfaring, at virtuelle møder ikke foregår optimalt i storrumskontorer, hvorfor en højere grad af virtuelle møder stille større krav til mindre mødelokaler eller andre afsides lokaler. Effektiviseringsforslaget indeholder ikke en investering i optimering i teknologi mv., hvilket virker urealistisk. Under Corona er der kun kommet flere opgaver til i sekretariatet og sammenholdt med tidligere års centrale administrative effektiviseringer, hvor budgettet er minimeret, men effektiviseringen forsat ikke er implementeret, synes det urealistisk at kunne realisere en yderligere effektivisering uden, at det vil få betydning for serviceniveauet og medføre en besparelse. Den tid vi sparer ved afholdelse af virtuelle møder, betyder blot, at vi når lidt flere af de opgaver, der ellers ikke vil blive prioriteret.

Økonomiudvalget/Kultur og fritid – TVÆR 2-E Sygefravær Det virker urealistisk at tro, at man kan reducere sygefravær baseret på reelt sygefravær i 2020, hvor mange har været hjemsendt i en længere periode og mere eller mindre har levet isoleret, og når sygefraværet før Corona også var på et meget lavt niveau. Når der samtidig ikke er budgetter til vikardækning ifm. sygdom, vil det ikke være realistisk at realisere effektiviseringen uden, at det vil få betydning for serviceniveauet, da reduktionen af budgettet vil medføre en besparelse.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers