Spring til indhold

Høringssvar vedr. TVÆR 1-E fra Holbæk Bibliotekerne

Dato: 01.01.0001
Navn:
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Kultur og Fritid

TVÆR 1-E

At afholde digitale møder er ikke muligt i så høj grad som der lægges op til i forslaget (25 %).

Det skyldes: Bibliotekernes borgernære opgaver kræver fysisk tilstedeværelse af personalet på bibliotekets fire lokaliteter. Den daglige betjening af borgere, samarbejdet med lokale aktører og borgere m.m. vil ofte fordre det relationsskabende fysiske møde. Personalet vil i stor udstrækning være i husene dagligt. Digitale møder vil derfor skulle afholdes i de fælles kontorer, hvor der sidder flere personaler. Det vil være voldsomt forstyrrende for både mødedeltagere og for de omkringsiddende kollegaer, hvis 25% af disse møder skal afholdes digitalt. Da personalet alligevel befinder sig i husene, vil det derfor være mere effektivt at møderne afholdes fysisk i dertil indrettede lokaler. En besparelse på lønmidler/personale vil ikke kunne placeres på enkelte områder/opgaver, men efter vores opfattelse medføre en generelt dårligere løsning af kerneopgaven.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers