Spring til indhold

Ungeindsatsen, Uddannelse til Alle Unge

Dato: 01.01.0001
Navn: MED-Udvalget, Ungeindsatsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget, Socialudvalget

Økonomiudvalget – TVÆR 1-E

Vi er enige i, at virtuelle møder kan afvikles mere effektivt. Der er dog en række forudsætninger, der skal opfyldes. I takt med, at vi igen møder mere fysisk ind på arbejde, henleder vi opmærksomheden på, at mange sidder i stor-kontorer, hvor det ikke er muligt at afvikle virtuelle møder fra. Det betyder, at der skal stilles lokaler til rådighed for virtuel mødeafvikling.

Øget hjemmearbejde kan (måske) betyde, at lokalerne ikke er et problem. For at opnå, at 25 % af interne møder afvikles virtuelt, så er det en forudsætning, at der kan afvikles hybrid-møder, hvor nogle er til stede fysisk og nogle er på virtuelt.

Vi kan ikke i forslaget se, at der er nævnt investeringsbehov til at sikre, at der er mulighed for at afvikle hybrid-møder. Vi bemærker, at der i dag ikke er den nødvendige teknologi til rådighed.

Der er tale om en besparelse af tid, der sker hos stort set alle medarbejdere – det betyder, at vi ikke kan pege på et område samlet, hvor effektiviseringen kan udmøntes. Vi vil med andre ord skulle tilpasse personaleressourcerne til reduktionen i lønmidlerne, men vi kan ikke gøre det direkte dér, hvor effektiviseringen sker. På den baggrund er det vores klare opfattelse, at man lige så godt kunne have kaldt tingene for, hvad de er: EN GRØNTHØSTER!

Økonomiudvalget TVÆR 2-E

Det er urealistisk at tro, at man kan reducere sygefraværet med 0,3% i forhold til det fravær, der har været i 2020. Vi har i forvejen lavt sygefravær. I 2020 har vi set et markant fald i sygefraværet, men at tro, at det kan fortsætte ind i 2022 er utopi.

I 2020 har de fleste været hjemsendte, de fleste har reduceret deres private omgangskreds – vi har kort sagt været ret isoleret.

I 2022 forventer vi, at vi igen har genoptaget fysisk fremmøde på arbejdspladsen og at vi igen ser flere mennesker, både privat og arbejdsmæssigt. Det vil alt andet lige betyde, at vi igen vil se sygdomme, der stort set ikke har eksisteret i 2020, f.eks. influenza og andre virussygdomme.

Reduktionen i lønmidlerne vil – ligesom i forslag TVÆR 1-E – betyde, at vi skal tilpasse vores personaleressourcer. Der er dog den forskel, at i forslaget her forventer vi ikke, at der er sket en effektivisering i form mindre sygefravær sammenlignet med 2020.

Det er derfor vores klare opfattelse, at forslaget her reelt er EN GRØNTHØSTER!

Socialudvalget UAUN 2-E

Vi er tilhænger af forslaget. Vi bemærker os dog, at systemet ikke er udviklet. Vi er bekymret for, om løsningen betyder, at den giver mere arbejde end den sparer. Vi anbefaler, at man i udviklingsprocessen inddrager sagsbehandlere og leverandører ligesom de unge, der skal bruge løsningen bør inddrages.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers