Spring til indhold

Effektiviseringsforslag i høring

Effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2020 er sendt i høring den 4. april, med høringsfrist fredag den 26. april 2019 kl.12.00.

De politiske udvalg har i løbet af foråret udarbejdet en række effektiviseringsforslag, som nu bliver sendt i høring. Høringsfristen er fredag den 26. april kl. 12.00.

Læs de afgivne høringssvar

Effektiviseringsforslag

Det videre forløb

  • 4. – 26. april: Høringsperiode.
  • 11. april: Effektiviseringsforslagene behandles i Hovedudvalget.
  • 11. april: Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
  • 24. april: Effektiviseringsforslagene behandles i Hovedudvalget
  • 8. maj: Effektiviseringsforslagene behandles i Økonomiudvalget.
  • 15. maj: Effektiviseringsforslagene behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Hvis effektiviseringsforslagene godkendes i Kommunalbestyrelsen, bliver de indarbejdet i budget 2020. Efter sommerferien kan du læse mere om budgetprocessen her på holbaek.dk.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at etablere en effektiviserings- og besparelsesstrategi.

Formålet med strategien er at skabe et årligt økonomisk råderum på 28 mio. kr. - svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter - til politiske prioriteringer.

Det er ambitionen, at arbejde med effektiviseringer i videst muligt omfang, frem for besparelser. Effektivisering betyder at serviceniveauet ikke bliver forandret, men at aktiviteten udføres for færre penge.

Læs Effektiviserings- og besparelsesstrategiFeedback

Sidst opdateret

10.07.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte økonomi på e-mail: postokon@holb.dk