Spring til indhold

Høringssvar til effektiviseringsforslagene

Effektiviseringsforslagene er sendt i høring den 4. april, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning til kende. Høringsperioden løber frem til fredag den 26. april kl. 12.00.
Høringssvar fra MED-udvalget for hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering
10.04.2019

AHLI 10: Færre hænder vil få betydning for hvor tidligt borgerne i morgen timerne kan få deres hjælp. Ligeledes mistes fleksibiliteten...

Høringssvar fra MED-udvalget Sundhed og Pleje AHLI
17.04.2019

ORGS 2 I forhold til en afledt effekt af 3 årsværk på tværs af alle kerneområder...

Høringssvar MED-udvalg Sundhed og Pleje - AHLI
17.04.2019

Generelt er det væsentligt at understrege, at den måde der i Holbæk Kommune arbejdes med effektiviseringer ....

Høringssvar MED Kildedamsskolen
23.04.2019

MED-udvalget Kildedamsskolen Høringssvar angående ”effektiviseringsforslag MED-udvalget Kildedamsskolen.....

Høringssvar Kildedamsskolens Skolebestyrelse
23.04.2019

Skolebestyrelsen Kildedamsskolen Høringssvar angående ”effektiviseringsforslag skolebestyrelsen Kildedamsskolen.....

høringssvar Børneindsatsen
23.04.2019

Høringssvar effektiviseringer og besparelser Oplægget har været drøftet i Børneindsatsen MED udvalg d. 09.04 2019....

Høringssvar vedr effektiviseringer Børn og Skole fra Holbæk Lærerkreds
24.04.2019

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds i forhold til forslaget til effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skoles område. Vi ønsker at kommentere på de to forslag, laer 11.....

Ældrerådets høringssvar - effektiviseringsgevinster
24.04.2019

Høringssvar i forbindelse med effektiviseringsgevinster. Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har sendt et forslag i høring omkring en række effektiviseringsforslag for 2019. Effektiviseringsmål. ....

Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget
25.04.2019

Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget Effektiviseringsforslagene har været til dialog i Hovedudvalget og medarbejderrepræsentanterne.....

Høringssvar Holbæk By Skole
25.04.2019

Høringssvar fra MED udvalget og Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole: LAER 11; Kvalitetsudvikling af specialundervisning.....

MED-udvalget Ungeindsatsen, UAUN
25.04.2019

ORGS3 Der nævnes screening af 50 processer med henblik på RPA. Opmærksom på, at UAUN4 og UAUN5....

MED-udvalget Ungeindsatsen, UAUN
25.04.2019

KUBO4. Vi har svært ved at gennemskue, hvad forslaget reelt dækker over og dermed om det vil være relevant at afgive høringssvar.

MED-udvalget Ungeindsatsen, UAUN
25.04.2019

LAER11. Vi er meget positive over, at der arbejdes med kvalitetsudvikling i specialundervisning og med den målsætning, at flere får en afgangseksamen.

MED-udvalget Ungeindsatsen, UAUN
25.04.2019

AHLI20 + LAER18. Vi imødeser, at der kommer en mere ensartet forhandlingskultur i kommunen og opfordrer til at der dannes et netværk for forhandlere på tværs af kerneområderne.

Høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget
25.04.2019

Høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget AHLI 20 Styrket forhandlingskompetencer i Psykiatri og Handicap voksenområdet 2020 – 2021 -2022 – 2023.....

effektiviseringsforslag 2020 under udvalget for Ældre og Sundhed
26.04.2019

Kommentarer til effektiviseringsforslag 2020 under Udvalget for Ældre og Sundhed, indsendt af Ældre Sagen i Holbæk Kommune .....

Høringssvar fra MED-Organisationsservice
26.04.2019

MED-Organisationsservice bakker op om forslagene til effektiviseringer med virkning for budget 2020 og særligt forslag ”VBAF 13: mulighed for at anvende cykler i stedet for biler”.....

Høringssvar fra dagtilbudsdistrikt Holbæk By
26.04.2019

Hermed vores kommentarer til ”effektiviseringsforslagene”, vi bemærker først og fremmest at ordet effektivisering er blevet et moderne ord for besparelser. Muligvis for at gøre det mere spiseligt.....

Høringssvar i forbindelse med effektiviseringsgevinster.
26.04.2019

Høringssvar i forbindelse med effektiviseringsgevinster. Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har sendt et forslag i høring omkring en række effektiviseringsforslag for 2019.....

Høringssvar fra AHLI-Myndighed
26.04.2019

Høringssvar på effektiviseringer 2019

Vedr. AHLI 12 – Synergieffekt ved depothjemtagelse og Nexus hjælpemidler...

Kommentarer til effektiviseringsforslag 2020 under Udvalget for Ældre og Sundhed, indsendt af Ældre Sagen i Holbæk Kommune
26.04.2019

Ældre Sagen i Holbæk kommune har med alle sine frivillige på plejehjemmene og besøgsvennerne hos de ældre i hjemmene fingeren på pulsen. Det betyder, at vi har et godt billede af.....Feedback

Sidst opdateret

04.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen