Spring til indhold

Høringssvar fra MED-udvalget for hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering

Dato: 10.04.2019
Navn: Camilla Hove Lund
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

AHLI 10: Færre hænder vil få betydning for hvor tidligt borgerne i morgen timerne kan få deres hjælp. Ligeledes mistes fleksibiliteten i at vaske for borgerne når behovet er der fx ved problemer med inkontinens. På nuværende tidspunkt vaskes kompressionsstrømper ved finvask, fremadrettet skal de vaskes i hånden, hvilket vil kræve ekstra tid. Alt efter hyppigheden af tøj vask, vil der være borgere der ikke har tøj nok. For de borgere der ikke har pårørende, vil der være en ekstra arbejdsgang i at få mærket tøjet.

AHLI 11: Det er korrekt, at der ikke er sket et fald i sår, men til gengæld er der ikke sket en stigning på trods af flere ældre borgere.

AHLI 12: Det opleves lettere at få tilgang til hjælpemidler efter driften er hjemtaget.

AHLI 16: Aften og nattevagter, samt dagvagt i weekender og helligdage vil ikke mærke aflastningen ved færre telefon opringninger, da de selv skal have telefonen med ud.Feedback

Sidst opdateret

10.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen