Spring til indhold

Høringssvar vedr. effektiviseringer Børn og Skole fra Holbæk Lærerkreds

Dato: 24.04.2019
Navn: Hans Junker
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds i forhold til forslaget til effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skoles område. Vi ønsker at kommentere på de to forslag, laer 11 omkring kvalitetsudvikling af specialundervisningen og laer 13 omkring generel optimering af befordringsområdet i Læring og Trivsel. I begge forslag - som i øvrigt er nye og ukendte for os - mener vi, at det på det foreliggende grundlag er meget svært at gennemskue , hvordan effektiviseringen vil kunne udmøntes.

I laer 11 drejer det sig om, at der som beskrevet i indholdet til forslaget forventes truffet en beslutning om ændringer og videreudvikling af specialundervisningen. Vi i Holbæk Lærerkreds ser meget frem til at bidrage til udvalgets arbejde, når vi er indkaldt til møde med udvalget d. 30.4. Forslaget her handler om budgetmodeller og lignende, men vi håber, at der vil blive iværksat en grundig analyse af hele den indholdsmæssige del af området for at klarlægge, hvilke tilbud der rent faktisk findes og hvilken effekt de har. Sideløbende håber vi på en proces, hvor det klarlægges, hvad der fremadrettet ønskes på området. Før dette arbejde er gennemført har vi meget svært ved at se, hvorledes effektiviseringer i det beskrevne omfang vil kunne finde sted.

I laer 13 er der for os at se igen stor usikkerhed forbundet med det forventede effektiviseringspotentiale. Punkt 3 og 4 kan være rigtige nok, men i forlængelse af vores kommentarer til laer 11 er det i pkt 1 og 2 svært at sige, hvordan udviklingen vil forløbe. I pkt 5 mener vi, at det er usikkert at indregne en elevnedgang også på sigt, idet den politiske opprioritering af folkeskoleområdet vil kunne føre til flere elever i folkeskolen fremadrettet. Når det økonomiske potentiale samtidig er en summering af de fem punkter mener vi, det er meget uigennemskueligt, hvad hvert enkelt punkt bidrager med, og vi stiller i hvert fald spørgsmål til værdien af primært pkt 1 og 2 men også pkt 5. Fremadrettet ville det kunne kvalificere vores høringssvar, hvis vi kunne få gennemgået indholdet i de forskellige forslag - gerne inden, men senest når de fremsættes - så vi ikke som nu skal have en usikkerhed om, hvad der ligger i de enkelte forslag. Mange hilsner fra Holbæk Lærerkreds v/Hans Junker, formandFeedback

Sidst opdateret

02.05.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen