Spring til indhold

høringssvar Børneindsatsen

Dato: 23.04.2019
Navn: Birgitte Randrup-Thomsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Høringssvar effektiviseringer og besparelser Oplægget har været drøftet i Børneindsatsen MED udvalg d. 09.04 2019. Børneindsatsen finder det rigtigt at der ifm. Besparelser og effektiviseringer er en samtidig mulighed for at investere, idet dette vil give mulighed for at udvikle og/eller omlægge praksis.Feedback

Sidst opdateret

02.05.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen