Spring til indhold

Høringssvar fra MED-Organisationsservice

Dato: 26.04.2019
Navn: Jakub Christensen M
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget

MED-Organisationsservice bakker op om forslagene til effektiviseringer med virkning for budget 2020 og særligt forslag ”VBAF 13: mulighed for at anvende cykler i stedet for biler”. Vi synes, at forslaget styrker vores arbejdsmiljø og signalerer i øvrigt organisationens fokus på miljø- og klimamæssige konsekvenser. MED-Organisationsservice bakker ligeledes op om Hovedudvalgets høringssvar, hvori der foreslås, at fundne effektiviseringsbeløb på administrationsområder, også anvendes til fordel for bedre arbejdsmiljø, med henvisning til resultaterne af seneste APV/trivselsundersøgelse.Feedback

Sidst opdateret

26.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen