Spring til indhold

Høringssvar Holbæk By Skole

Dato: 25.04.2019
Navn: Morten Mygind Jensen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Høringssvar fra MED udvalget og Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole:

LAER 11; Kvalitetsudvikling af specialundervisning. Generelt udtaler MED udvalget og Skolebestyrelsen en positiv holdning til det rejste forslag. Forslaget taler ind i det spor skolen allerede har lagt ved at antage et helhedsperspektiv på specialundervisningen og et fokus på at lykkes bedst muligt med det enkelte barn. Forslaget er i udgangspunktet ukonkret og forventningen er derfor, at der indbydes til at arbejde videre med at kvalitetsudvikle specialundervisningen. Modsat dette forslag er der andre politiske kræfter, der ønsker at reducere det lokale råderum og skabe centrale puljer og central visitation. Forslag skolen ikke kan anbefale idet dette vil fjerne fokus fra barnet til fokus på økonomisk kassetænkning og med sandsynlighed øge de samlede udgifter på området.

LAER 18; styrket forhandlingskompetence i Børneindsatsen. Forslaget her kommer fra socialudvalget. Forslaget handler om at styrke forhandlingskompetencen i Børneindsatsen og herved spare på udgifter til køb af pladser. Holbæk By Skole har ikke bemærkninger til selve forslaget, men ønsker at rette en opmærksomhed omkring at kommende forhandlinger antager et helhedsperspektiv, hvor målet ikke er at flytte udgifter fra Børneindsatsen til skolerne, men samlet set søge at købe billigere ind. Samt en generel opmærksomhed omkring, at pris ikke alene er en faktor. Hensynet til, at man lykkes med at skabe forandringer hos barn og familie må veje ligeså tungt.

LAER 12 + 13; effektivisering af kørsels ordninger. Ingen bemærkninger hertil

LAER 14; Indkøbsoptimering. I forslaget er angivet en relativ beskeden økonomisk gevinst så alene derfor vurderes det, at forslaget ikke vil have nogen nævneværdig betydning for Holbæk By Skole og på den baggrund er der ikke bemærkninger til det konkrete indhold Omvendt er der en generel opmærksomhed omkring indkøbsordninger, der kan udvikle sig til at være meget bureaukratiske og på den måde medfører udgifter andre steder i organisationen. På den led kan besparelse et sted udvikle sig til udgifter andre steder i organisationen.

LAER 16 Udvikling af de fysiske rammer og drift i lokalområderne og LAER 17 Teknisk tilretning af materialer til tandpleje i privat regi. Ingen bemærkningerFeedback

Sidst opdateret

25.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen