Spring til indhold

Høringssvar Kildedamsskolens Skolebestyrelse

Dato: 23.04.2019
Navn: Per Gjerrild
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Skolebestyrelsen Kildedamsskolen Høringssvar angående ”effektiviseringsforslag skolebestyrelsen Kildedamsskolen. Kvalitetsudvikling af specialundervisningen

LAER 11. Skolebestyrelsen kan kun bakke op omkring kvalitetsudvikling, men det er ud fra det foreliggende materiale ikke sandsynliggjort at en investering på 1 mio. i et år kan betyde besparelser på 1,5 mio. i fremtiden. Skolebestyrelsen vil selvfølgelig meget gerne bakke op omkring kvalitetsudvikling, men synes dette forslag bærer mere præg af besparelse end kvalitetsudvikling. Skolebestyrelsen tænker, at det betyder at flere elever inkluderes i almenskolen, og frygter på den baggrund en yderligere flugt til privatskolerne. Tillægsaftale ang. kørsel af elever

LAER 12. Ingen kommentarer Generel optimering af befordring i Læring og Trivsel

LAER 13. Skolebestyrelsen undrer sig over at der i materialet til LAER 11 står at ”der er stigende udgifter til specialundervisning”. Og i materialet til LAER 13 står at antallet af elever i specialundervisning er faldende. Det kan være der gemmer sig en forklaring, men vi undrer os. Derudover tænker skolebestyrelsen at det er positivt, hvis vi har den samme service for færre penge. Indkøbsoptimering i læring og trivsel

LAER 14. Skolebestyrelsen synes det er beklageligt, at skolerne ikke køber ind i det lokale supermarked. Det stemmer meget dårligt overens med det politiske ønsket om tilknytning til lokalområderne. Det er positivt, at de ting, der ikke kan handles lokalt, kan indkøbes billigere. Udvikling af de fysiske rammer og drift i lokalområderne

LAER 15 Skolebestyrelsen gør opmærksom på at denne effektivisering ikke kan ske på SFO, da denne er forældrebetalt. Med mindre at forældrebetalingen nedsættes, og det vil så gælde hele kommune. Det forudsættes derfor fra skolebestyrelsen, at effektiviseringen sker på dagtilbuddet. Teknisk tilretning af materialer til tandplejen i privat regi

LAER 16 Ingen kommentarer Skolebestyrelsen KildedamsskolenFeedback

Sidst opdateret

02.05.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen