Spring til indhold

Høringssvar MED Kildedamsskolen

Dato: 23.04.2019
Navn: Per Gjerrild
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

MED-udvalget Kildedamsskolen Høringssvar angående ”effektiviseringsforslag MED-udvalget Kildedamsskolen. Kvalitetsudvikling af specialundervisningen

LAER 11. MED kan støtte op omkring kvalitetsudvikling, men det er ud fra det foreliggende materiale ikke sandsynliggjort at en investering på 1 mio. i et år kan betyde besparelser på 1,5 mio. i fremtiden. MED går ud fra at konsekvensen er at endnu flere børn skal inkluderes. Mange undersøgelser og APV viser, at arbejdsmiljøet er presset af inklusionen. MED frygter konsekvenserne af endnu et skidt i denne retning. Tillægsaftale ang. kørsel af elever

LAER 12. Ingen kommentarer Generel optimering af befordring i Læring og Trivsel

LAER 13. Ingen kommentarer Indkøbsoptimering i læring og trivsel LAER 14. MED gør opmærksom på, at der er lavet en grænse for fri levering på 1500kr. Det betyder at der bruges flere arbejdstimer på at koordinere indkøb mellem skole og SFO. Denne tid går fra børnene over til mere administration. Udvikling af de fysiske rammer og drift i lokalområderne

LAER 15 MED gør opmærksom på at denne effektivisering ikke kan ske på SFO, da denne er forældrebetalt. Med mindre at forældrebetalingen nedsættes, og det vil så gælde hele kommune. Teknisk tilretning af materialer til tandplejen i privat regi

LAER 16 Ingen kommentarerFeedback

Sidst opdateret

23.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen