Spring til indhold

Høringssvar MED-udvalg Sundhed og Pleje - AHLI

Dato: 17.04.2019
Navn: Charlotte Larsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

Generelt er det væsentligt at understrege, at den måde der i Holbæk Kommune arbejdes med effektiviseringer på for den enkelte enhed nemt kan give en oplevelse af at det flytter sig til besparelser, netop fordi der ikke er sikkerhed for at effektiviseringsgevinsten bliver på området og således kan medvirke til at frigøre ressourcerne til andre mulige opgaver. For den enkelte enhed kan det være vanskeligt at udmønte en effektivisering i form af færre lønmidler, da den enkelte opgave typisk vil være en mindre del af den enkelte medarbejders opgaver og dermed kan det være vanskeligt at isolere opgaven og økonomien forbundet med den fra resten af økonomien omkring den enkelte medarbejder. AHLI 9 Det er væsentligt at der også er fokus på forholdet mellem pris og kvalitet. AHLI 10

• Det skal understreges at den enkelte borger skal anskaffe sig tilstrækkeligt med tøj for at kunne håndtere tøjvask på denne måde. Dette kræver for nogle borgere meget skabsplads – hvilket der ikke er taget højde for i de nuværende plejeboliger.

• Hvis effektiviseringsgevinsten ikke forbliver på området, vil det have afsmittende effekt på plejen, da der vil være færre hænder til f.eks. morgenplejen. Opgaverne er tæt forbundne og kan kun vanskeligt isoleres.

• Der er borgere der har gavn af at deltage i dele af processen omkring vasketøjet. Det vil sige at en meningsfyldt aktivitet forsvinder fra disse borgere.

• Set fra et borgerperspektiv vil der med denne ordning være mulighed for tilkøb af ydelser, som det i dag ikke er muligt at tilbyde. AHLI 14 Under ”investeringsbehov” fremgår at pengene kommer fra værdighedspuljen. De kommer fra ”bedre bemanding” AHLI 18 Der er ved brug af skærme også potentiale for øget/lettere tværfagligt samarbejde.Feedback

Sidst opdateret

17.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen