Spring til indhold

Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget

Dato: 25.04.2019
Navn: Tine Grodal Thomsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget

Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget

Effektiviseringsforslagene har været til dialog i Hovedudvalget og medarbejderrepræsentanterne har følgende bemærkninger:

Sammenlagt en del effektivisering på administrationsområdet. Her vil det være en fordel at beholde pengene til fordel for et bedre arbejdsmiljø, som jf. APV/Trivselsmålingen flere steder er konstateret der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. På Ældre og Sundhed er der store rekrutteringsproblemer, hvor det vil give store udfordringer, såfremt der fjernes penge fra dette område, i stedet er der behov for at investere i godt arbejdsmiljø mhp. fastholdelse og rekruttering. I forbindelse med effektiviseringer må det generelt anbefales, at KB arbejder med at en del af de fundne effektiviseringsbeløb tilbageføres i kerne-/stabsområder, som motivation for at finde effektiviseringer der kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet.Feedback

Sidst opdateret

02.05.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen