Spring til indhold

Høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget

Dato: 25.04.2019
Navn: Sytter Kristensen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Socialudvalget

Høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget

AHLI 20 Styrket forhandlingskompetencer i Psykiatri og Handicap voksenområdet 2020 – 2021 -2022 – 2023

Vi ønsker som Handicaprådsmedlemmer fra DH`s side, at komme med følgende bemærkninger til effektiviserings forslag på det specialiserede område:

1. Ordet effektiviseringer dukker i år op i rigtig mange kommuners budget forslag. For os er det i den sidste ende alene er ord som erstatter ordet besparelser. Ordet besparelser er blevet lidt slidt og har ligesom en negativ klang efter hvert år de sidste 10 år, at have været på dagsorden i forbindelse med budget godkendelser i kommunerne – også i Holbæk kommune. Effektivisering er for os et middel til at opnå besparelser på godt og ondt. Vi har som sådan ikke noget imod der arbejdes med effektiviseringer. Den model som fremlægges kan i sig selv være et godt redskab til udarbejdelse af aftaler/kontrakter mellem kommune og tilbud. Men at det skal kunne lykkes i det omfang som forudsættes, er for os mere usikkert. Og at borgerne ikke bliver berørt er efter vores mening meget tvivlsomt. Der er heller ikke i det fremsendte materiale oplysninger, som skulle berolige os. At der kan frigives sagsbehandler tid er i den grad påtrængt. Den store mængde sager pr. sagsbehandler gør det meget svært, at se hvordan sagsbehandlerne kan få fokus på borgeren i den grad det er nødvendigt for at opnå det optimale. Handleplaner skal gøres mere operative, dejligt hvis det er muligt. Men effektivisering på kontraktaftaler gør jo ikke alene, at handlingsplaner bliver mere operative. Der er et langt og sejt arbejde forude. Dernæst skal man være klar over, at mere operative handlingsplaner ikke gør mennesker, som har brug for en særlig faglig kompetence klar til at springe ud som ”selvkørende” borgere. Eller som borgere der kan klare sig for mindre støtte og hjælp end den støtte som p.t. er bevilget. Der er allerede i dag meget fokus på opnåelse af mål. Det kan for sig vidt være godt, såfremt man har at gøre med mennesker som skal rehabiliteres. Og selvfølgelig skal fagpersonale arbejde med forskellige målbare metoder., som viser, at en borgeren får den faglige hjælp, der skal til, for at få et optimalt livsindhold. Men rigtig mange borgere bliver stressede af for mange opstillede mål, de ikke helt magter at arbejde med eller slet ikke forstår meningen med. Ligesom der også er en stor del af borgere, som har brug for mere støtte med tiden. Disse borgere må ikke ignoreres. Og voksne mennesker, som p.g.a. deres handicap ikke kan leve uden hjælp og støtte skal ikke et helt liv igennem måles på alt, hvad de foretager sig.

2. Vi er faktisk kommet i tvivl om vi forstår det specialiserede område på samme måde, som det opfattes i kommunal termologi. Når der snakkes specialeområder generelt i samfundet tænker mange på sundhedsvæsnet som bliver mere og mere specialiseret og med flere og flere specialfaglige uddannede. Der er helt sikkert ingen i sundhedsvæsnet, som kunne forestille sig at ansætte en dyrlæge til at foretage operation på et menneske. Sådan er det ikke indenfor det specialiserede område på handicap og psykiatri. Ikke mange kommuner har et borgergrundlag, som muliggør oprettelsen af specialtilbud til f.eks. infantil autister. Så må der købes plads i andre kommuner eller privat. Med de mange besparelser gennem årene, og modellen med at der skal være 3 tilbud, som kommunen afgøre visitationen ud fra, vælges ofte tilbud som er billigst og ikke nødvendigvis det mest specialiserede tilbud. Når vi så læser beskrivelser af flere af de tilbud, som Holbæk kommune visitere til, og ser at man f.eks. kan håndtere borgere med udadrettet adfærd, udviklingshæmning, autister, psykisk ustabilitet adfærd, misbrugsproblematikker og personer med dom til behandling, må vi erkende at det godt nok er en meget bred gruppe. Ikke at den enkelte borger ikke har brug for en specialfaglig ekspertise, men hvor søger man så denne ekspertise. Jo, det gør man med ansatte med håndværksmæssig baggrund og måske en enkel med socialfaglig baggrund. Ikke at vi har noget imod en tømre eller smed, særligt ikke når vi skal have repareret hus. Men kalde personalet klædt på til at påtage sig det specialpædagogiske arbejde er måske lige at stramme den. Endelig kunne vi rigtig godt tænke os en dialog, hvor det specialiserede område gennemdrøftes, så vi fremadrettet taler med samme udgangspunkt. Vi er også overbevidst om, at en tidligere dialog om effektiviserings model vil være gavnligt for alle.

På vegne af Handicaprådet
Sytter Kirstensen
Formand for Handicaprådet

Holbæk d.16.04.2019Feedback

Sidst opdateret

25.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen