Spring til indhold

Høringssvar til effektiviseringsforslagene

Effektiviseringsforslagene er sendt i høring den 14. april, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning til kende. Høringsperioden løber frem til torsdag den 29. april
CSU Holbæk MED-udvalget
23.04.2021

23. april 2021 Høringssvar - CSU Holbæk Udarbejdet af MED-udvalget den 23/4-21 ...

UngHolbæk og effektiviseringer
23.04.2021

MED-Udvalget i UngHolbæks høringssvar angående effektiviseringsforslag ...

Ungeindsatsen, Uddannelse til Alle Unge
23.04.2021

Høringssvar fra Ungeindsatsen, Uddannelse til Alle Unge ...

Høringssvar vedr. LAER 1-E til 8-E og 10-E samt TVÆR 1-E & 2-E
23.04.2021

Høringssvar vedr. LAER 1-E til 8-E og 10-E samt TVÆR 1-E & 2-E

Forslag kræver prioritering
25.04.2021

Høringssvar fra borger

Høringssvar
26.04.2021

HØRINGSSVAR vedrørende effektiviseringsforslagfra Ældrerådet ...

Høringssvar - Borgerservice
27.04.2021

Høringssvar fra MED-udvalget i Borgerservice ... 

Høringssvar fra Dagtilbud Katrinedals bestyrelse
27.04.2021

Høringssvar fra Dagtilbud Katrinedals bestyrelse ...

Høringssvar MED Holbæk By Skole
27.04.2021

Medudvalget ved Holbæk By skole ...

Ældre og Sundhed for årene 2022-2025
27.04.2021

Høringssvar fra Ældre Sagen ...

Høringssvar vedr. TVÆR 1-E fra Holbæk Bibliotekerne
28.04.2021

Holbæk Bibliotekernes høringssvar

Handicaprådets høringssvar
28.04.2021

Handicaprådets høringssvar på Effektiviseringsforslag ...

høringssvar fra ældre og sundhed
28.04.2021

MED udvalget for Ældre og sundhed

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget
28.04.2021

Høringssvar fra foreningerne i Folkeoplysningsudvalget.

 

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag fra AHLI-Fagsekretariatet
28.04.2021

Udfærdiget d. 27-4-2021 Fagsekretariatet har på et personalemøde med MED-status, drøftet de effektiviseringsforslag, der er fremlagt og er kommet frem til følgende bemærkninger:

 

Høringssvar fra medarbejdersiden i Hovedudvalget
28.04.2021

Høringssvar til effektiviseringsforslag 2022-25 Fra Hovedudvalget medarbejderside

 

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds
28.04.2021

Holbæk, 28. april 2021 Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt for 2022 Holbæk Lærerkreds har følgende to hovedbudskaber og efterfølgende bemærkninger til det fremsatte forslag til effektiviseringer med økonomisk effekt for 2022. 

Bestyrelsen for Dagtilbud Område Skovvejen
28.04.2021

Høringssvar vedrørende effektiviseringer 2022+ Udvalget for Børn og Skole På vegne af Dagtilbud Område Skovvejen er her sammenfattet høringssvar til samtlige effektiviseringsforslag vedrørende Udvalget Børn og Unge. 

Dagtilbud Holbæk By
28.04.2021

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag 2022-2055. Først og fremmest er det vigtigt for os at slå fast, at man fra kommunalbestyrelsens side, tidligere har profileret sig på at prioritere dagtilbudsområdet, i det man har sagt at man modsat andre kommuner investerer i dagtilbud. 

Holbæk By Dagtilbud MED-udvalg - høringssvar
29.04.2021

29.april 2021 Høringssvar fra MED Holbæk By Dagtilbud 

Høringssvar fra FOA Vestsjælland - Område Holbæk
29.04.2021

FOA Vestsjælland – Område Holbæks høringssvar til effektiviseringsforslagene 

AKBI's høringssvar
29.04.2021

ALLE KAN BIDRAGE MED

Høringssvar fra Det Specialiserede Voksenområde - Aktiv Hele Livet
29.04.2021

Høringssvar fra Det Specialiserede Voksenområde – Aktiv Hele Livet vedr. effekti-viseringer for budget 2022 

Høringssvar fra Sundhed og forebyggelse
29.04.2021

Høringssvar til kommende udviklingsbidrag/effektiviseringer i 2022 fra MED udvalg Sundhed og forebyggelse 

Høringssvar til effektiviseringsforslag 2022 fra Kultur og Fritidssekretariatet
29.04.2021

Efter MED-møde den 28. april 2021 ønsker Kultur- og Fritidssekretariatet at afgive følgende svar til de forelagte effektiviseringsforslag til Budget 2022-2025, som er sendt i høring.

Høringssvar vedr, Effektiviseringsforslag fra AHLI-Økonomi og administratin
29.04.2021

AHLI Økonomi og Administration har flg. Kommentarer til de effektiviseringsforslag der er stillet i forhold til budget 2022

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag for LAER budget 2022, forslag 1-E til 8-E
29.04.2021

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag for LAER budget 2022, forslag 1-E til 8-E Endnu en gang står vi over for, at man ønsker at effektivisere på dagtilbudsområdet. 

Medudvalg /pæd. ledereSkovvejens Dagtilbud
29.04.2021

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag for læring og trivsel – dagtilbud 

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag på Udvalget for Børn og Skole 2022+
29.04.2021

Baggrund Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at etablere en effektiviserings- og besparelsesstrategi.

Høringssvar fra Dagtilbud Katrinedals MED udvalg
29.04.2021

LAER 1-E Skemalægning – dagtilbudsområdet Som MED udvalg hilser vi altid relevante IT- redskaber velkommen og hvis 

Høringssvar effektivisering 2022
29.04.2021

Høringssvar fra Børneindsatsen vedr. effektiviseringsforslag til budget 2022.

Høringssvar fra Hjælpemiddelafdelingen
29.04.2021

Hjælpemiddelafdelingen har, som en del af Sundhed og forebyggelse MED udvalg, udarbejdet hørringssvar. Du kan læse mere i oplægge herunderFeedback

Sidst opdateret

28.04.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers