Spring til indhold

Effektiviseringsforslag i høring

Effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2023 er sendt i høring den 20. april, med høringsfrist mandag den 9. maj 2022 kl. 12.00.

De politiske udvalg har i løbet af foråret udarbejdet en række effektiviseringsforslag, som nu bliver sendt i høring. Høringsfristen er mandag den 9. maj.

Effektiviseringsforslag

Effektiviseringer er kendetegnet ved, at opgaveløsning og service sker på en anden og mere effektiv måde og sikrer således, at kommunen får mere for de samme penge eller får noget tilsvarende for færre penge. Holbæk Kommune har de sidste mange år arbejdet med effektiviseringer for at skabe økonomisk råderum til at finansiere nye prioriteringer i form af f.eks. velfærdsløft eller undgåelse af serviceforringelser som følge af besparelser.

Kommunalbestyrelsen fastsatte den 23. februar måltal for arbejdet med tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023 via effektiviseringer. Måltallene blev fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter til 0,5% for socialområdet samt politikområdet ældre, 1,5% for Økonomiudvalget og 1% for øvrige områder.

Økonomiudvalget sender følgende forslag i høring:

 

Se de afgivne høringssvar

Det videre forløb

  • 20. april - 9. maj: Høringsperiode
  • 7-8. juni: Effektiviseringsforslagene behandles i de stående udvalg
  • 15. juni: Effektiviseringsforslagene behandles i Økonomiudvalget
  • 22. juni: Effektiviseringsforslagene behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen

Hvis effektiviseringsforslagene godkendes i Kommunalbestyrelsen, bliver de indarbejdet i budget 2023.

Efter sommerferien kan du læse mere om budgetprocessen her på holbaek.dk.Feedback

Sidst opdateret

09.05.2022

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers