Spring til indhold

Høringssvar til effektiviseringsforlagene

Effektiviseringsforslagene er sendt i høring den 20. april, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning til kende. Høringsperioden løber frem til mandag den 9. maj kl. 12

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget

Høring budget 2023

Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar fra Ældre Sagen Holbæk Kommune

Udvalget for Ældre og Sundhed

MED-udvalg pleje/omsorg

Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar til Effektiviseringsforslag budget 2023 fra Ældrerådet

Økonomiudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar til Effektiviseringsforslag budget 2023

Økonomiudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed

Nedprioritering af ungdomsaktiviteter i forbindelse med HGL – Holbæks Grønne Lunge

Udvalget for Kultur og Fritid

Biblioteket kommer digitalt (KUFU-14) - svar fra personalet på Holbæk Bibliotekerne

Udvalget for Kultur og Fritid

Høringssvar TVÆR-01

Økonomiudvalget

Høringsvar vedr. effektivisering ved Observatoriets aktiviteter

Udvalget for Kultur og Fritid

FOA Vestsjællands høringssvar

Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar ang. eventuelle besvarelser på UngHavn

Udvalget for Kultur og Fritid

Høringssvar fra UngHolbæks MED-Udvalg

Udvalget for Kultur og Fritid

Høringsvar Effektiviseringer 2023

Økonomiudvalget, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Høringssvar Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar til effektiviseringsforslag fra Medarbejderne i VBAF-Kanalstræde.

Økonomiudvalget, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Høringssvar til kommende effektiviseringer i 2023 fra MED udvalg Sundhed og forebyggelse

Udvalget for Ældre og Sundhed

AUBO's høringssvar

Økonomiudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

HANDICAPRÅDETS HØRING I FORBINDELSE MED EFFEKTIVESERINGER MED ØKONOMISK EFFEKT FOR BUDGET 2023

Økonomiudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid

Høringssvar fra HUSC til Effektiviseringsforslag 2023

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv


Feedback

Sidst opdateret

04.05.2022

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers