Spring til indhold

Effektiviseringsforslag i høring

Effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019 er sendt i høring den 6. juni, med høringsfrist fredag den 15.juni 2018 kl.12.00. Der er nu lukket for afgivelse af høringssvar.

De politiske udvalg har i løbet af foråret udarbejdet en række effektiviseringsforslag, som nu bliver sendt i høring. Høringsfristen var fredag den 15. juni kl. 12.00.

Læs de afgivne høringsvar

Effektiviseringsforslag

Det videre forløb

  • 6. – 15. juni: Høringsperiode.
  • 19. juni: Effektiviseringsforslagene behandles i Hovedudvalget.
  • 20. juni: Effektiviseringsforslagene behandles i Økonomiudvalget.
  • 27. juni: Effektiviseringsforslagene behandles endeligt i kommunalbestyrelsen.

Hvis effektiviseringsforslagene godkendes i kommunalbestyrelsen, bliver de indarbejdet i budget 2019. Efter sommerferien kan du læse mere om budgetprocessen her på holbaek.dk.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i forbindelse med sidste års budgetaftale at etablere en effektiviserings- og besparelsesstrategi gældende for 2019-2021.

Formålet med strategien er at skabe et årligt økonomisk råderum på 28 mio. kr. - svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter - til politiske prioriteringer.

Det er vores ambition, at vi i videst muligt omfang arbejder med at effektivisere, frem for at spare. Når vi siger "effektivisere" betyder det, at vi ikke ændrer på serviceniveauet, men udfører opgaven for færre penge.

Læs Effektiviserings- og besparelsesstrategi 2019-2021Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Indkøbsafdelingen på e-mail: indkoeb@holb.dk