Holbæk Byråd

Byrådet i Holbæk Kommune består af 31 medlemmer. Her kan du finde navne, telefonnumre og mailadresser på de enkelte medlemmer.

Borgmester og viceborgmestre

Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard (V)

Borgmester

Eriksholmvej 10
4390 Vipperød
Mobil: 72 36 80 89
E-mail: borgmester@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse ved folketingsvalg og EU parlamentet
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
 • Bestyrelsen for EUC – Nordvestsjælland
 • KL’s Repræsentantskab
 • KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg
 • Væksthus Sjælland (formand)
 • Vækstforum Sjælland
 • Bestyrelsen for Danske Erhvervsskoler
 • Kommunekontaktrådet (KKU)
 • KKR Sjælland
 • Bestyrelsen for Holbæk Erhvervsforum
 • Vestsjællands Brandvæsen (formand)
 • Bestyrelsen for Holbæk Art
 • Julekomiteen (formand)

 

 

John Harpøth
John Harpøth (O)

1. viceborgmester
Tømrermester 

Tåstrupvej 198  
4370 St. Merløse
Mobil: 20 19 38 88  
Mobil: 72 36 61 30  
E-mail: har@holb.dk  
Hjemmeside: www.john-harpoth.dk

Medlem af:

 • Udvalget for Klima og Miljø (formand)
 • Holbæk Forsyning
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
 • ARGO
Sine Agerholm
Sine Agerholm (UP)

2. viceborgmester
Handicaphjælper

Nordvestvej 5C, 8. th.
4300 Holbæk
Privat: 59 27 12 00
Mobil: 72 36 60 20
Email: siag@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Uddannelse og Job” (formand)
 • KL's delegeret møde
 • Lokalt beskæftigelsesråd - LBR
 • Bestyrelsen for Nordvestsjællands HF & VUC

A - Socialdemokratiet

Lars Dinesen
Lars Dinesen (A)

Konsulent

Holbergs Have 17
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 20 90 
E-mail: lad@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” (formand)
 • Projektudvalget for Vækst
 • Holbæk Erhvervsforum
 • KL's delegeret møde
 • Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
Christina Krzyrosiak Hansen
Christina Krzyrosiak Hansen (A)

Projektmedarbejder

Strandgade 7, 1. tv.  
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 90 60  
E-mail: chhan@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget ”Uddannelse og Job” (formand)
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling
 • KKR
Jens Kristiansen
Jens Güthler Kristiansen (A)

Indkøber 

Tuse Byvej 39  
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 87 30  
E-mail: jensk@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 • Projektudvalget for Vækst
 • Bevillingsnævnet
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
Ole Hansen
Ole Hansen (A)

Mekaniker 

Vestergade 29 B  
4340 Tølløse
Mobil: 72 36 91 00  
E-mail: oleha@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget for Klima og Miljø
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling
 • Beredskabskommission for Holbæk Kommune
 • Holbæk Bygningsforbedringsfond
Ole Brockdorff
Ole Brockdorff (A)

Johannevej 6
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 62 40
E-mail: olebr@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget for Klima og Miljø
 • Børn og Unge-udvalget
 • Beredskabskommission for Holbæk Kommune
 • Grundlisteudvalg
 • Handicaprådet
Jørgen Jensen
Jørgen Jensen (A)

Driftsassistent 

Helsevej 6  
4520 Svinninge
Mobil: 72 36 61 50  
E-mail: jjens@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling
 • Center for specialundervisning - voksne
 • Grundlisteudvalg
 • Handicaprådet
 • Taksationskommissioner, lov om offentlige veje

B - Radikale Venstre

Emrah Tuncer
Emrah Tuncer (B)

Forstander/leder 

Telefon: 72 36 80 89  
E-mail: emtun@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab” (formand)
 • Økonomiudvalget
 • KL's delegeret møde
 • Kulturregion Midt- og Vestsjælland - tværkommunal politisk styregruppe
 • Fair Play
 • Museum Vestsjælland
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
Henrik Mosbæk
Henrik Mosbæk (B)

Pædagogisk konsulent

Fuglsvej 10
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 90 90
E-mail: henmo@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Uddannelse og Job”
 • Projektudvalget for Vækst
Solvej Pedersen
Solvej Pedersen (B)

Lærer 

Bogfinkevej 1
4370 St. Merløse
Mobil: 72 36 91 20  
E-mail: solpe@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

C - Konservative

Michael Suhr
Michael Suhr (C)

Selvstændig 

Ahlgade 50 1. tv.  
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 91 30  
E-mail: msuhr@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling (formand)
 • Handicaprådet

I - Liberal Alliance

Søren Stavnskæer
Søren Stavnskær (I)

El-installatør 

Bygaden 12 B  
4520 Svinninge
Mobil: 72 36 90 30  
E-mail: sosta@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget for Klima og Miljø
 • Projektudvalget for Vækst
 • KL's delegeret møde
 • SEAS-NVE
Christian Ahlefeldt-Laurvig
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I)

Godsejer 

Eriksholmvej 32
4390 Vipperød
mobil: 72 36 60 30 
e-mail: cal@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget for Klima og Miljø
 • Udvikling - Nordvestsjælland
 • Holbæk Forsyning
 • Trafikselskabet MOVIA

O - Dansk Folkeparti

John Harpøth
John Harpøth (O)

1. viceborgmester
Tømrermester 

Tåstrupvej 198  
4370 St. Merløse
Mobil: 20 19 38 88  
Mobil: 72 36 61 30  
E-mail: har@holb.dk  
Hjemmeside: www.john-harpoth.dk

Medlem af:

 • Udvalget for Klima og Miljø (formand)
 • Holbæk Forsyning
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
 • KARA/Noveren I/S
Inge Riis Langseth
Inge Riis Langseth (O)

Gårdejer

Skrænten 14
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 90 70
E-mail: ilang@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget
 • Bestyrelsen for fonden Naturpark Åmosen
 • KL's delegeret møde
 • Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet
Finn Nielsen
Finn Nielsen (O)

Ny Hagestedvej 30  
4532 Gislinge 
Mobil: 72 36 63 20  
E-mail: finni@holb.dk

Medlem af:

 • Børn og Unge-Udvalget (formand)
 • Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 • Skatteankenævnet
Steen Klink Pedersen
Steen Klink (O)

Vicepolitikommissær

Elmegården 79
4450 Jyderup
Privat: 59 27 84 42
Arbejde: 59 51 14 48
Mobil: 72 36 62 00
E-mail: stkl@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”
 • Udvalget ''Læring og Trivsel for Børn og Unge''
 • Projektudvalget for Vækst
 • KL's delegeret møde
 • Holbæk Forsyning
 • Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg
Lene Larsen (O)

Lærer

Landevejen 44
4532 Gislinge
Mobil: 72 36 91 70
E-mail: lenel@holb.dk

Medlem af:

Holbæk Musikskole

V- Venstre

Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard (V)

Borgmester

Eriksholmvej 10
4390 Vipperød
Mobil: 72 36 80 89
E-mail: borgmester@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget (formand)
 • Beredskabskommission for Holbæk Kommune (formand)
 • EUC - Nordvestsjælland
 • KL's delegeret møde
 • Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg 
Kurt Næsted
Kurt Næsted (V)

Direktør

Bakkekammen 47
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 90 10
E-mail: kurtn@holb.dk

Medlem af:

 • Projektudvalget for Vækst (formand)
 • Holbæk Erhvervsforum
 • KL's delegeret møde
 • Stenhus Gymnasium og HF
Rasmus Brandstrup Larsen
Rasmus Brandstrup Larsen (V)

Studerende

Klosterporten 2, st. tv.
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 86 30
E-mail: rasbl@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” 
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling
 • KL's delegeret møde
Morten Bjørn Nielsen
Morten Bjørn Nielsen (V)

Konsulent 

Ahornvej 29  
4390 Vipperød
Mobil: 28 10 01 16  
E-mail: morni@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”
 • Beredskabskommission for Holbæk Kommune
Maria Friis
Maria Keyani (V)

Cand.merc. 

Dalstrøget 54  
4340 Tølløse
Mobil: 72 36 90 80  
E-mail: mafri@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” 
 • Projektudvalget for Vækst
 • Produktionsskolen PH Holbæk
Pernille Kruse
Pernille Kruse (V)

Kundemedarbejder

Labæk 2, 1. tv.
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 62 10
E-mail: pernk@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” (formand)
 • KL's delegeret møde
 • Beredskabskommission for Holbæk Kommune
 • Handicaprådet 
Willy Lisby
Willy Lisby (V)

Tidl. direktør

Lindevej 10
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 91 10
E-mail: lisby@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 • Udvalget ”Uddannelse og Job”
 • Holbæk Bygningsforbedringsfond
 • Kulturregion Midt- og Vestsjælland - tværkommunal politisk styregruppe
Bjarne Kongsted
Bjarne Kongsted (V)

Fhv. kontorchef

Havrevænget 23
4520 Svinninge
Telefon: 72 36 86 50
E-mail: bjako@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling
 • Handicaprådet
 • Nordvestsjællands Produktionsskole
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg 
Søren Harboe Rasmussen
Søren Harboe Rasmussen (V)

Sælger

Hovedgaden 9B
4440 Mørkøv
Telefon: 72 36 86 20
E-mail: shara@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Uddannelse og Job”
 • Projektudvalget for Lokal Udvikling
 • Handicaprådet
Rolf Rasmussen
Rolf Rasmussen (V)

Specialist

Halvmånen 12 A
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 91 50
E-mail: roras@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” 
 • Bevillingsnævnet
 • Repræsentantskabet for TV2Øst
 • Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet

Ø - Enhedslisten

Karen Thestrup Clausen
Karen Thestrup Clausen (Ø)

Lærer

Skamstrupvej 66
4440 Mørkøv
Mobil: 72 36 90 40
E-mail: kathc@holb.dk
Web: holbaek.enhedslisten.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” 
 • Center for specialundervisning - voksne
 • Handicaprådet

 

Leif Juhl
Leif Juhl (Ø)

Fhv. smed og pædagog

Markedsgade 3 1. tv.
4300 Holbæk
Mobil: 72 36 91 60
Web: holbaek.enhedslisten.dk
E-mail: ljuhl@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”

Uden for partierne

Sine Agerholm
Sine Agerholm (UP)

2. viceborgmester
Handicaphjælper

Nordvestvej 5C, 8. th.
4300 Holbæk
Privat: 59 27 12 00
Mobil: 72 36 60 20
Email: siag@holb.dk

Medlem af:

 • Udvalget ”Uddannelse og Job” 
 • KL's delegeret møde
 • Lokalt beskæftigelsesråd - LBR
 • Bestyrelsen for Nordvestsjællands HF & VUC
Finn Martensen
Finn Martensen (UP)

Skoleleder

Slagelsevej 5
4450 Jyderup
Telefon: 72 36 87 60
E-mail: fima@holb.dk

Medlem af:

 • Økonomiudvalget
 • Holbæk Erhvervsforum


Feedback

Sidst opdateret

15.05.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Møder i byrådet

 • Byrådet holder ordinære møder én gang om måneden i byrådssalen på Det gamle rådhus, Rådhusvej 1, 4300 Holbæk. I den politiske mødekalender kan du se, hvornår der er møder byrådet.
  Politisk mødekalender 2017

Book en politiker

Kom tættere på de lokale politikere!

 

Du kan booke en politiker til at komme ud på din skole, din uddannelsesinstitution, i din forening eller andet.

 

Læs mere under Book en politiker

Vederlag

Byrådet skal offentliggøre størrelsen af de vederlag, medlemmerne har modtaget det foregående år. Det gælder for de hverv, de er udpeget til af byrådet. Dog ikke selve byrådsarbejdet og arbejdet i byrådets udvalg.


Det samme gælder for ansatte i kommunen, der er udpeget til tilsvarende hverv.  

 

Se de vederlag, byrådsmedlemmer og ansatte i Holbæk Kommune har modtaget i 2016.